کلیدواژه‌ها = مزیت رقابتی
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1396، صفحه 149-168

10.22080/jem.2017.11884.2361

علی صفری؛ محمدحسین مشرف جوادی؛ مرضیه میرزایی فر


3. بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-7

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمود مرادی؛ ناهید درستکار احمدی؛ مهران مهدی زاده


5. نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی

دوره 2، شماره 38، بهار و تابستان 1389، صفحه 149-174

اصغر مشبکی؛ سهیلا خدامی؛ الهه تقوی شوازی