کلیدواژه‌ها = مدیریت استراتژیک
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-95

10.22080/jem.2019.16043.2860

فرزاد اسماعیلی سالومحله؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ عادل آذر


2. چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-5

محمد رضا شجاعی؛ محمد رضا ابراهیمی؛ سیده سروناز سلیلی


3. بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه

دوره 2، شماره 40، پاییز و زمستان 1389، صفحه 39-64

میرزا حسن حسینی؛ فاطمه شخصیان