کلیدواژه‌ها = اتحاد اعتمادمحور
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-119

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی