بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

نویسندگان

1 استادیار‌ دانشگاه مازندران

2 استادیار ‌دانشگاه تهران

چکیده

امروزه دانشگاه­ها در سراسر دنیا اقدام به  راه‌اندازی  دوره‌ها و رشته­های کارآفرینی نموده‌اند. این مقاله پس از بررسی وهم‌های آموزش کارآفرینی، در صدد پاسخ به این سؤال است که دانشگاه‌های معتبر جهانی چه عناوین درسی را برای آموزش این رشته عل می‌ارایه می‌کنند؟ در تحقیقی که بخش اصلی مقاله‌ی حاضر را تشکیل  می‌دهد پژوهشگران مربوطه از روش هرمونتیک برای تجزیه و تحلیل برنامه‌های آموزش کارآفرینی 288 دانشگاه قاره‌ی امریکا و اروپا استفاده کرده‌اند.
طبق نتایج حاصله همه دانشگاه­های امریکایی مورد بررسی، در سرفصل‌های درسی، مباحث مربوط به آغاز فعالیت کسب­ وکار را گنجانده­اند. همچنین درس «کارآفرینی، راه­اندازی کسب ­و کار» در 120 دانشگاه (معادل 42‌درصد آن‌ها) ارائه گردیده است. در حالی که درس «امور مالی سرمایه‌گذاری مخاطره­آمیز» و درس «تدوین طرح تجاری فعالیت مخاطره­آمیز» به ترتیب در 29 و 15 دانشگاه تدریس می‌شده است.
نتیجه کلی بررسی‌های هرمونتیکی نشان می‌دهد که اولاً اهمیت دروس کارآفرینی، یکسان  نمی‌باشد. ثانیاً، اهمیت هر یک از این دروس می­تواند به شدت، تحت ­تأثیر شرایط اقتصادی و سیستم آموزش عالی کشور مربوطه باشد.

کلیدواژه‌ها