امکان پرداخت هزینه از طریق درگاه پرداخت سایت نشریه

با کمال خرسندی به اطلاع می رساند از تاریخ 1397/10/06 پرداخت هزینه داوری و انتشار مقاله از طریق درگاه سایت نشریه امکان پذیر می باشد.