درباره نشریه

پژوهشنامه مدیریت اجرایی، یکی از نشریات پیشرو بمنظور انتشار مقالات مرتبط با مدیریت عالی و اجرایی و استراتژیستهای سازمانها یا همان سطوح تحلیل وظیفه ای و کسب و کار در سازمانها است.

پژوهشنامه، با حمایت معنوی و مالی دانشگاه مازندران منتشر می‌شود.

درباره نشریه

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه مازندران

تایید وزارت علوم، تحقیقات وفناوری: بلی

شروع انتشار: 1388

فرمت: چاپی و الکترونیکی   (در حال حاضر صرفا به صورت الکترونیکی)

شاپای چاپ:   6237-2008

شاپای الکترونیکی:   5287-2476

ضریب تاثیر: 0.179 سال 1396

نوبت چاپ: دو فصلنامه

دسترسی قبلی: بلی

دسترسی از: isc.gov.ir/fa, Google scholar. magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com

زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی: مدیریت اجرایی

نوع مجله: علمی

هزینه داوری مقاله: بلی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:بلی

نمایه شده: بلی

نوع داوری: داوری بسته وحداقل دو داور

زمان بررسی اولیه: کمتر از دو هفته

طول مدت  داوری: حداکثر دوماه (مگر در شرایط ویژه که یک مقاله نیاز به بازنگری های متعدد دارد)

ایمیل نشریه: jem.journal@umz.ac.ir