آمار  کلی نشریه از سال 1390 تا کنون

عنوان

ارقام

تعداد مقالات ارسال شده

2418

تعداد مقالات رد شده

2037

تعداد پذیرش

135

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

24

درصد پذیرش سال1399

12%

متوسط زمان پذیرش

182

متوسط زمان انتشار بعد از پذیرش

77

متوسط زمان عدم پذیرش

87

متوسط زمان داوری

21

تعداد پایگاه های نمایه شده

6

تعداد داوران فعال

114

 

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

 Journal of Executive Management 

نوع مقاله : علمی

دوره: دوفصلنامه

زبان انتشار: زبان فارسی (با چکیدۀ تفضیلی انگلیسی)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

وضعیت دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه‌ و ضریب تاثیر نشریه:  ضریب تاثیر (IF) "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" دانشگاه مازندران در سال 1398در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 0.179 بوده و دارای کیفیت  (Q3) است.  همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1400، این پژوهشنامه دارای رتبه (ب) می‌باشد.

در بیست و دومین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه مازندران، "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" به عنوان نشریه برتر دانشگاه انتخاب شد.

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از شهریور ماه ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح تحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد ( لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری). 

طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

 پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور، به منظور کسب اطمینان از کیفیت مقالات ارسالی، بهره می گیرد. 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، شهریور 1402 

فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند

صفحه 7-40

10.22080/jem.2023.22784.3680

سید سپهر قاضی نوری؛ ژینوس روشندل