آمار  کلی نشریه از سال 1390 تا کنون

عنوان

ارقام

تعداد مقالات ارسال شده

2418

تعداد مقالات رد شده

2037

تعداد پذیرش

135

تعداد دوره‌ها

12

تعداد شماره‌ها

24

درصد پذیرش سال1399

12%

متوسط زمان پذیرش

182

متوسط زمان انتشار بعد از پذیرش

77

متوسط زمان عدم پذیرش

87

متوسط زمان داوری

21

تعداد پایگاه های نمایه شده

6

تعداد داوران فعال

114

 

پژوهشنامه مدیریت اجرایی

 Journal of Executive Management 

نوع مقاله : علمی

دوره: دوفصلنامه

زبان انتشار: زبان فارسی (با چکیدۀ تفضیلی انگلیسی)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

وضعیت دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه‌ و ضریب تاثیر نشریه:  ضریب تاثیر (IF) "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" دانشگاه مازندران در سال 1398در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 0.179 بوده و دارای کیفیت  (Q3) است.  همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1400، این پژوهشنامه دارای رتبه (ب) می‌باشد.

در بیست و دومین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه مازندران، "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" به عنوان نشریه برتر دانشگاه انتخاب شد.

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از شهریور ماه ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح تحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد ( لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری). 

طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

 پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور، به منظور کسب اطمینان از کیفیت مقالات ارسالی، بهره می گیرد. 

شماره جاری: دوره 14، شماره 28، اسفند 1401 

مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط

صفحه 29-47

10.22080/jem.2022.22915.3696

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 49-77

10.22080/jem.2022.22520.3651

حمیدرضا ایزدبخش؛ حسن چهارمحالی؛ حمیدرضا کردلویی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین

صفحه 79-114

10.22080/jem.2022.22405.3635

الهام علمی؛ عادل آذر؛ فرهاد غفاری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران)

صفحه 115-141

10.22080/jem.2022.22172.3607

نصرت اله شادنوش؛ میترا اسدی؛ طهمورث سهرابی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار

صفحه 143-165

10.22080/jem.2022.21878.3588

وحیده علیپور؛ عاطفه مهری بازقلعه


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته

صفحه 167-196

10.22080/jem.2022.21742.3577

مریم رحمتی؛ نازنین پیله وری؛ امین داریوش


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران

صفحه 197-227

10.22080/jem.2022.21726.3575

سلمان عیوضی نژاد؛ سیدمحمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

تاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان با متغیر میانجی کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری

صفحه 229-253

10.22080/jem.2022.21670.3572

مجید فانی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

صفحه 255-287

10.22080/jem.2022.21321.3536

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی)

صفحه 289-315

10.22080/jem.2022.21002.3562

محمد حسین زهتابچیان؛ رضا رادفر؛ کامیبز حیدرزاده؛ تقی ترابی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری

صفحه 317-353

10.22080/jem.2022.20978.3492

سمیه زنگیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عظیم زارعی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی

صفحه 355-378

10.22080/jem.2022.19753.3327

مهدی خسروی؛ ابوالحسن حسینی؛ جمال قاسمی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت)

صفحه 409-431

10.22080/jem.2022.20158.3397

محمد حمزه لو؛ منصور مومنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 459-482

10.22080/jem.2023.20365.3421

علیرضا یعقوبی؛ احمد ودادی؛ ماندان مومنی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم

صفحه 483-512

10.22080/jem.2022.20483.3433

مریم یساری؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ فاطمه طاهری


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری

صفحه 535-558

10.22080/jem.2022.20551.3439

امیرهوشنگ نظرپوری؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران

صفحه 559-579

10.22080/jem.2023.20572.3445

حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی زاده؛ فاطمه سیفی


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه

صفحه 581-602

10.22080/jem.2023.22492.3647

محسن سیفی؛ علی صنایعی؛ سید فتح الله امیری عقدائی؛ مجید محمدشفیعی؛ داریوش محمدی