پژوهشنامه مدیریت اجرایی

 Journal of Executive Management 

نوع مقاله : علمی

دوره: دوفصلنامه

زبان انتشار: زبان فارسی (با چکیدۀ تفضیلی انگلیسی)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

وضعیت دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه‌ و ضریب تاثیر نشریه:  ضریب تاثیر (IF) "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" دانشگاه مازندران در سال 1400 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 0.341 بوده و دارای چارک سوم (Q3) است.  همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1401، این پژوهشنامه دارای رتبه (ب) می‌باشد.

در بیست و دومین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه مازندران، "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" به عنوان نشریه برتر دانشگاه انتخاب شد.

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از شهریور ماه ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح تحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد ( لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری). 

طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

 پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور، به منظور کسب اطمینان از کیفیت مقالات ارسالی، بهره می گیرد. 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، شهریور 1402 

فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند

صفحه 7-40

10.22080/jem.2023.22784.3680

ژینوس روشندل؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی فاطمی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله )

صفحه 67-96

10.22080/jem.2023.22840.3689

بیژن عبدالهی؛ رحمان محمدی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

شناسایی علل تأخیر در پروژه های ساخت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه: پایگاه اطلاعاتی ASCE)

صفحه 97-132

10.22080/jem.2022.23037.3706

یاسر گلدوست؛ الهام شجاع


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط

صفحه 133-165

10.22080/jem.2023.22724.3676

امیر حکاکی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ مقصود امیری؛ علیرضا مقدم


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه مدلی برای عوامل تعیین کننده عملکرد فروشنده های B2B صنعت مواد غذایی بر اساس دیدگاه اکوسیستم خدمت

صفحه 166-200

10.22080/jem.2023.22480.3640

نسرین راضی؛ اصغر مشبکی؛ دکتر سید حمید خداداد حسینی؛ دکتر اسد اله کرد نائیج


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس

صفحه 201-229

10.22080/jem.2022.22787.3681

نیما صابری فرد؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ محمّد طالقانی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب

صفحه 231-272

10.22080/jem.2022.21560.3658

سیداحسان میرانی انارمرزی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ ایرج مهدوی؛ محمد ولی پور خطیر


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

شناسایی سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت

صفحه 273-301

10.22080/jem.2022.23047.3707

فرزانه تقی زاده؛ جعفر قهرمانی؛ غفار تاری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی

صفحه 303-321

10.22080/jem.2022.23051.3709

میثم صنیعی فر؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهران مختاری بایع کلایی؛ مهدی الیاسی؛ سید عبداله سجادی جاغرق


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

ارائه الگوی توسعه قابلیت‌های نوآورانه با تمرکز بر نوآوری سبز

صفحه 323-362

10.22080/jem.2023.23728.3774

رحیم شیخی؛ سعید شوال پور؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نقش پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین‌المللی

صفحه 363-384

10.22080/jem.2023.23879.3779

محمد هادی عسگری؛ مهدی خداپرست