پژوهشنامه مدیریت اجرایی

 Journal of Executive Management 

نوع مقاله : علمی

دوره: دوفصلنامه

زبان انتشار: زبان فارسی (با چکیدۀ تفضیلی انگلیسی)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

وضعیت دسترسی به مقالات: دسترسی آزاد به تمامی مقالات

رتبه‌ و ضریب تاثیر نشریه:  ضریب تاثیر (IF) "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" دانشگاه مازندران در سال 1398در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 0.179 بوده و دارای کیفیت  (Q3) است.  همچنین بر اساس سامانه کمیسیون نشریات وزارت عتف در سال 1400، این پژوهشنامه دارای رتبه (ب) می‌باشد.

در بیست و دومین دوره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه مازندران، "پژوهشنامه مدیریت اجرایی" به عنوان نشریه برتر دانشگاه انتخاب شد.

پژوهشنامه مدیریت اجرایی فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۸۱ با عنوان پزوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی آغاز نمود. اما به صورت تخصصی از شهریور ماه ۱۳۸۸ به عنوان اولین نشریه تخصصی در زمینه مدیریت اجرایی و سطح تحلیل فعالیتهای مدیریت عالی سازمانها به کار خود ادامه می دهد. 

عدم رعایت اخلاق علمی در گروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه مستند به دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 245602/و مورخ 1393/12/25 صورت می گیرد ( لینک نحوه بررسی تخلفات پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری). 

طبق نامه شماره 33/7504/ص99 مورخ 1399/02/20 معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، همه نویسندگان مقالات باید دارای شناسهORCID باشند. در غیر اینصورت مقاله نویسندگان فاقد شناسه ORCID به فرآیندداوری ارسال نخواهند شد.

 پژوهشنامه مدیریت اجرایی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌باشد و از نرم افزار مشابهت یاب سمیم نور، به منظور کسب اطمینان از کیفیت مقالات ارسالی، بهره می گیرد. 

شماره جاری: دوره 15، شماره 29، شهریور 1402 

فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند

صفحه 7-40

10.22080/jem.2023.22784.3680

سید سپهر قاضی نوری؛ ژینوس روشندل


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله )

صفحه 67-96

10.22080/jem.2023.22840.3689

بیژن عبدالهی؛ رحمان محمدی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور