اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2701
تعداد پذیرش 175
تعداد عدم پذیرش 2259

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 226
تعداد مشاهده مقاله 594284
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 357366
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 240 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 88 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 159 روز
درصد پذیرش 6 %