اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2751
تعداد پذیرش 196
تعداد عدم پذیرش 2324

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 242
تعداد مشاهده مقاله 615284
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 373665
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 157 روز
درصد پذیرش 7 %