اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2726
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 2314

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 232
تعداد مشاهده مقاله 606628
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 366961
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 4 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 126 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 159 روز
درصد پذیرش 7 %