ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

نویسندگان

1 استاد بخش مدیریت دانشگاه شیراز

2 استادیار بخش مدیریت دانشگاه شیراز

چکیده

وجود ریسک در زنجیره تأمین صنایع مختلف و مدیریت صحیح آن در دو دهه اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.هدف این تحقیق آن است که ابعاد و مؤلفه­های مختلف این پدیده مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته و از طریق تحلیل محتوای آن، طبقه بندی و اولویت بندی مناسبی صورت گیرد. برای این منظور با استفاده از فراترکیب، نتایج و دستاوردهای تحقیقات پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین 401 مقاله یافت شده بین سالهای 2000 تا 2014 تنها 75 مقاله برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. در نهایت جنبه­های مختلف مدیریت ریسک زنجیره تأمین در قالب پنج بعد اصلی، هفده بعد فرعی و یکصد و بیست و چهار کد مشخصه طبقه­بندی گردید. سپس با استفاده از آنتروپی شانون جایگاه و تأثیر هر یک از کد مشخصه­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مهمترین ریسک­های زنجیره تأمین با توجه به تحلیل محتوای صورت گرفته شامل ریسک­های تأمین، تقاضا، اطلاعات، محصول و انعطاف­پذیری و مهم­ترین استراتژی­های کاهنده ریسک شامل بکارگیری چندین تأمین­کننده، مشارکت و همکاری، استراتژی تأمین و محصول منعطف می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation the Comprehensive Model of Supply Chain Risk Management Dimensions: Meta-Synthesis Approach

نویسندگان [English]

 • ali Mohamadi 1
 • Payam Shojaei 2
چکیده [English]

Emerging of risk is considered in various industrial supply chain in the last two decades. Many scientists in this field concentrate on proper managing of these risks. This research is aimed at identification and exploration the dimensions and factors of this phenomena by content analysis. Then classification and prioritization of these dimensions and risks are done. In order to analyze the previous literature, the meta-synthesis model which developed by Sandolowski and Barroso were utilized. We found 401 papers from 2000 to 2014 and eventually by using some criteria 75 ones were selected to further investigation. Results show that different aspects of supply chain risk management were categorized in five main dimensions,17 sub-dimensions and 124 related codes which presented those dimensions and sub-dimensions. Finally, the influence of codes in each dimension was evaluated and prioritized by using Shannon Entropy. This research conclusion indicates that the most important risks based on content analysis include: supply risk, demand risk, information risk, product risk and flexibility risk. Moreover the most important risk reduction strategies that practitioner could employ to eliminate risk factors and their outcomes are multiple supplier, cooperation between partners, flexibility in supply and product.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supply chain
 • Risk management
 • Meta-synthesis
 • Shanon Enthropy
 • Supply Chain Risk Management
دوره 8، شماره 15
شهریور 1395
صفحه 93-112
 • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1394
 • تاریخ بازنگری: 28 خرداد 1395
 • تاریخ پذیرش: 17 مرداد 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1395