عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش

نوع مقاله : نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 مدیر برنامه ریزی شبکه رادیویی تهران

چکیده

فیلم­های تلویزیونی یا تله­فیلم­ها از گونه­های برنامه­سازی است کهدر نظام ارتباطی سازمان صدا و سیما در کانون توجه مدیران قرار دارد. نبود مدل مؤثر تولید انبوه این­گونه برنامه، چرخه تولید و عرضه آن را با افت چشمگیر کیفیت مواجه می­سازد. پژوهش حاضر با بررسی آسیب شناسانه زنجیره تولید تله فیلم در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با مطالعات گسترده علمی، مؤلفه های مدل مرجع ارزش را به عنوان یکی از جامع ترین مدل چارچوب­های زنجیره ارزش برای مطالعه و انطباق با فرآیندهای زنجیره تولید تله­فیلم انتخاب و مورد استفاده قرار داده­اند. نخست، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مهمترین علل بروز مشکلات در زنجیره تولید احصاء و مشخص گردید؛ مهمترین علت و نارسایی­ها در فرآیند اصلی و در حال اجرای تولید تله­فیلم مربوط به مسائل سطح استراتژیک فرآیند یعنی مسایل راهبری و برنامه­ریزی است که به نوعی پشتیبان کننده فرآیند اصلی تلقی می­شود. درنتیجه، با بهره­گیری از ورودی/ خروجی­های مدل، وضعیت مطلوب متناسب با مهمترین علل در قالب ساختار فرآیندی برای بهبود شرایط موجود طراحی، تکمیل و پیشنهاد گردید.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Shortcomings and Providing Conceptual Model for Production Chain of Telefilms According to VRM

چکیده [English]

Television Movies or Telefilms are a genre which has been the focus of attention for managers in IRIB’s communication system. The lack of an effective model for mass production of this genre has caused the production and supply cycle to face with a remarkable quality slump. This study, through pathological examination of the chain of telefilm production in IRIB, via extensive scientific studies, has chosen and used the components of Value Chain Reference as one of the most comprehensive models of value chain frameworks to study and comply with the processes of telefilm production chain. Firstly, with the use of analysis of hierarchical process (AHP), the most important cause of problems in the chain of production was computed and identified. The most important cause and deficiency in the main process and during production of telefilm is related to the level of strategic issues of the process, namely, the issues of direction and planning which are considered as the supporter of the main process. As a result, using the input and output of model, the desirable situation complying with the most important causes within the framework of process structure have been designed, completed and proposed for improvement of current conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Reference Model
  • Process structure
  • Telefilm
  • telefilm production chain ‎