مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی)

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی

2 دانشکده مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامشهر، گروه بازرگانی مالی

10.22080/jem.2022.22520.3651

چکیده

در قرن اخیر، کشورهای مختلف در سطح دنیا از جمله ایران شاهد تحولی در سیستم‌های بازنشستگی از طریق ایجاد صندوق‌های بازنشستگی برای تأمین و اداره دارایی‌های بازنشستگی و نیز پرداخت مزایای بازنشستگی از طریق این دارایی‌ها بود. عملکرد و وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی بر آینده میلیون‌ها نفر تأثیر دارد. ازآنجایی‌که صندوق‌های بازنشستگی از بازیگران اصلی حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند، به همین دلیل بحران مربوط به این صندوق‌ها و عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی جدی روبه‌رو می‌کند. از طرفی ریسک‌هایی چون نرخ حقوق و دستمزد، نرخ مستری و همچنین نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌تواند مورد توجه ویژه مدیران این صنعت باشد. در این تحقیق نخست عوامل مؤثر روی تعادل صندوق‌های بازنشستگی شناسایی شده است. سپس از روش پویایی سیستم‌ها به منظور مدل‌سازی، شبیه‌سازی و در نهایت ارزیابی تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی استفاده شده است. شبیه‌سازی یاد شده در نرم‌افزار ونسیم و در یک افق زمانی 70 ساله انجام شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی سیستم منابع و مصارف صندوق بازنشستگی نشان داده است بروز بحران بازنشستگی در وضعیت فعلی صندوق در آینده‌ای نزدیک خواهد بود. همچنین ارزیابی سناریوهای مختلف در انتهای شبیه‌سازی نشان داده است که افزایش نرخ بازده و نرخ دستمزد بیشترین اثر مثبت و افزایش نرخ مستمری‌های پرداختی بیشتری تأثیر منفی را بر پایداری صندوق دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling and Simulation of the Stability of Pension Funds Based on Salary Risks and Capital Rate of Returns Using System Dynamics Approach (Social Security Organization Case Study)

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Izadbakhsh 1
  • Hasan Charmahali 2
  • Hamidreza Kordlouie 3
1 Department of Industrial Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Management and Economics, Department of Financial Management, Tehran.
3 Associate Professor, Islamshahr Azad University, Department of Financial Business
چکیده [English]

In the last century various countries around the world, including Iran, have encountered change in pension systems through the creation of pensionfunds to provide and manage pension assets, as well as the payment of pension benefits through these assets The performance of pension funds and it’s financial condition affect on future of million people. Since pension funds are the main players in the political, social and economic spheres of the country, the crisis related to these funds and the lack of appropriate strategies to manage this crisis, the stability of the economic, social and political spheres. It poses serious dangers to the country other hand, risks such as salary rates, master rates, as well as the rate ofreturn on investments of social security funds can be of special interest to industry managers. In this study, first, the factors affecting the balance of pension funds have been identified. Then, the systems dynamics method is used to model, simulate and finally evaluate the financial balance of pension funds. The simulation was performed in Vansim software in a time horizon of 70 years.The resource of pension funds simulation results show that there would be crisis in the pension funds, if managers accept the current situation of the system. Meanwhile, the evaluation of different scenarios at the end of the simulation has shown that increasing the rate of return and wage rate has the most positive effect and increasing the rate of higher paid pensions has a negative effect on stability of the fund

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension Fund
  • Balance of Resources and Expenditures
  • Systems Dynamics Simulation
  • Salary and pension Risk
  • Capital Rate Risk