دوره و شماره: دوره 14، شماره 28، اسفند 1401 

مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط

صفحه 29-47

10.22080/jem.2022.22915.3696

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 49-77

10.22080/jem.2022.22520.3651

حمیدرضا ایزدبخش؛ حسن چهارمحالی؛ حمیدرضا کردلویی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین

صفحه 79-114

10.22080/jem.2022.22405.3635

الهام علمی؛ عادل آذر؛ فرهاد غفاری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران)

صفحه 115-141

10.22080/jem.2022.22172.3607

نصرت اله شادنوش؛ میترا اسدی؛ طهمورث سهرابی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار

صفحه 143-165

10.22080/jem.2022.21878.3588

وحیده علیپور؛ عاطفه مهری بازقلعه


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته

صفحه 167-196

10.22080/jem.2022.21742.3577

مریم رحمتی؛ نازنین پیله وری؛ امین داریوش


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران

صفحه 197-227

10.22080/jem.2022.21726.3575

سلمان عیوضی نژاد؛ سیدمحمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

تاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان با متغیر میانجی کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری

صفحه 229-253

10.22080/jem.2022.21670.3572

مجید فانی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

صفحه 255-287

10.22080/jem.2022.21321.3536

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی)

صفحه 289-315

10.22080/jem.2022.21002.3562

محمد حسین زهتابچیان؛ رضا رادفر؛ کامیبز حیدرزاده؛ تقی ترابی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری

صفحه 317-353

10.22080/jem.2022.20978.3492

سمیه زنگیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عظیم زارعی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی

صفحه 355-378

10.22080/jem.2022.19753.3327

مهدی خسروی؛ ابوالحسن حسینی؛ جمال قاسمی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت)

صفحه 409-431

10.22080/jem.2022.20158.3397

محمد حمزه لو؛ منصور مومنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 459-482

10.22080/jem.2023.20365.3421

علیرضا یعقوبی؛ احمد ودادی؛ ماندان مومنی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم

صفحه 483-512

10.22080/jem.2022.20483.3433

مریم یساری؛ سیده زهرا حسینی درونکلایی؛ فاطمه طاهری


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری

صفحه 535-558

10.22080/jem.2022.20551.3439

امیرهوشنگ نظرپوری؛ میثم جعفری؛ مهدیه ویشلقی


واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران

صفحه 559-579

10.22080/jem.2023.20572.3445

حسن دانایی فرد؛ حسن زارعی متین؛ علی حمیدی زاده؛ فاطمه سیفی


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه

صفحه 581-602

10.22080/jem.2023.22492.3647

محسن سیفی؛ علی صنایعی؛ سید فتح الله امیری عقدائی؛ مجید محمدشفیعی؛ داریوش محمدی