واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب

نوع مقاله : مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اداری و اقتصاد

2 استاد و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اداری اقتصاد/ دانشگاه مازندران

3 دانشگاه علوم و فنون مازندران

4 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

10.22080/jem.2022.21560.3658

چکیده

اقتصاد چرخه‌‌ای به عنوان یک نگاه نوین غیرخطی و چرخه‌‌ای در حوزه های تولید و مصرف توانسته مزایای زیادی را برای حامیان خود ایجاد نموده و توجه بسیاری از محققان، شرکت‌ها، کشورها و تصمیم گیرندگان حوزه کسب و کار را به خود جلب کرده است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی جامع ابعاد و عوامل موثر اقتصاد چرخه‌‌ای در سطوح کلان، میان شرکتی و خرد، سعی در توسعه این مفهوم داشته‌ است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از روش کیفی فراترکیب برای غربالگری شاخصه‌ها استفاده شده است. مقالات انگلیسی زبان چاپ شده مرتبط با اقتصاد چرخه‌‌ای بین سال‌های 2015 تا فوریه 2020 ملاک عمل قرار گرفتند. در مجموع 346 مقاله بدست آمد، که از این تعداد 114 مقاله مربوط به پایگاه علمی وب آف ساینس و 233 مقاله آن مربوط به پایگاه علمی اسکوپوس می‌باشد که پس از طی مراحل فراترکیب، در نهایت 104 مقاله مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل موضوعات مستخرج، با توجه به سطوح سه‌گانه اقتصاد چرخه‌ای در قالب ابعاد هدف، استراتژی، مولفه‌ها، الزامات، توانمندسازها، ابزار، شاخصه‌های ارزیابی، عوامل کلیدی موفقیت و تسهیل‌کننده‌ها طبقه‌بندی و در مدل مفهومی ارائه شدند. به منظور ارزیابی میزان توافق میان کدگذاری‌های تحقیق، از نرم افزار spss و آزمون کاپا استفاده شده است و مقدار ضریب کاپا 0.847 بدست آمده است که نشان‌هنده توافق میان کدگذاری‌هاست. از پیشنهادات تحقیق می‌توان به آموزش و آگاهی‌بخشی جامعه، تدوین استانداردهای حمایتی، ابهام زادیی حقوقی و مالکیتی شراکت صنعتی و هدفگذاری مجدد براساس منافع محیط و اجتماع اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Dimensions and Concepts of Circular Economics Based on Meta-synthesis Method

نویسندگان [English]

 • seyed Ehsan Mirani Anarvarzi 1
 • abdolhamid safaei ghadikolaei 2
 • Iraj Mahdavi 3
 • Mohammad Valipour Khatir 4
1 Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran. Postal
2 ,Faculty of Economics and Administrative Sciences/ University of Mazandaran
3 Mazandaran university of science and technology
4 Faculty of Economics and Administrative Sciences University of Mazandaran, Babolsar, Iran. Postal
چکیده [English]

The circular economy as new non-linear and circular view in fields of production and consumption has been able to create many benefits for its supporters and has attracted the attention of many researchers, companies, countries and business decision makers.This research has tried to develop concept with the aim of comprehensively identifying the dimensions and effective factors in the circular economy at the macro, miso and micro levels.present study is applied in terms of purpose and meta-synthesis qualitative method has been used to screen the characteristics. Published articles related to the CE ranged from 2015 to February 2020(search date).A total of 346 English language articles were obtained, of which 113 articles were related to the Web of Science database and 233 articles were related to the Scopus scientific database and after going through the meta-synthesis steps, 104 articles were finally studied. According to the three levels of circular economy, analysis of extracted topics, in the form of goal, strategy, components, requirements, enablers, tools, evaluation indicators, key success factors and classification facilitators dimensions and were presented in the conceptual model. In order to evaluate the agreement between the research codings, SPSS software and kappa test were used and the value of kappa coefficient was 0.847, which indicates the agreement between codings. Among the suggestions of the research, we can mention the education and awareness of the society, the formulation of support standards, the legal and ownership ambiguity of the industrial partnership, and retargeting based on the interests of the environment and society

کلیدواژه‌ها [English]

 • sustainability
 • Economy economy
 • levels of circular economy
 • meta-synthesis method
 • Conceptual model
دوره 15، شماره 29
شهریور 1402
صفحه 231-272
 • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1401
 • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1402