دوره و شماره: دوره 15، شماره 29، شهریور 1402 

فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند

صفحه 7-40

10.22080/jem.2023.22784.3680

ژینوس روشندل؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی فاطمی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله )

صفحه 67-96

10.22080/jem.2023.22840.3689

بیژن عبدالهی؛ رحمان محمدی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

شناسایی علل تأخیر در پروژه های ساخت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه: پایگاه اطلاعاتی ASCE)

صفحه 97-132

10.22080/jem.2022.23037.3706

یاسر گلدوست؛ الهام شجاع


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط

صفحه 133-165

10.22080/jem.2023.22724.3676

امیر حکاکی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ مقصود امیری؛ علیرضا مقدم


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه مدلی برای عوامل تعیین کننده عملکرد فروشنده های B2B صنعت مواد غذایی بر اساس دیدگاه اکوسیستم خدمت

صفحه 166-200

10.22080/jem.2023.22480.3640

نسرین راضی؛ اصغر مشبکی؛ دکتر سید حمید خداداد حسینی؛ دکتر اسد اله کرد نائیج


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس

صفحه 201-229

10.22080/jem.2022.22787.3681

نیما صابری فرد؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی؛ محمّد طالقانی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب

صفحه 231-272

10.22080/jem.2022.21560.3658

سیداحسان میرانی انارمرزی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ ایرج مهدوی؛ محمد ولی پور خطیر


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

شناسایی سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت

صفحه 273-301

10.22080/jem.2022.23047.3707

فرزانه تقی زاده؛ جعفر قهرمانی؛ غفار تاری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی

صفحه 303-321

10.22080/jem.2022.23051.3709

میثم صنیعی فر؛ سیدرضا صالحی امیری؛ مهران مختاری بایع کلایی؛ مهدی الیاسی؛ سید عبداله سجادی جاغرق


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

ارائه الگوی توسعه قابلیت‌های نوآورانه با تمرکز بر نوآوری سبز

صفحه 323-362

10.22080/jem.2023.23728.3774

رحیم شیخی؛ سعید شوال پور؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نقش پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین‌المللی

صفحه 363-384

10.22080/jem.2023.23879.3779

محمد هادی عسگری؛ مهدی خداپرست