دوسو توانی نوآوری: پیشایندها و آثار آن بر عملکرد محصول جدید

نوع مقاله : فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور گروه مدیریت

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی و مدیریت IT، بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با پیوند ادبیات دیدگاه مبتنی بر منابع با دوسوتوانی، هدف مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر قابلیت‌های فنآوری اطلاعات، مدیریت دانش و بازاریابی بر دوسوتوانی نوآوری و تأثیر آن بر عملکرد توسعۀ محصول جدید در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت تجهیزات پزشکی و دارویی ایران می‌باشد. بدین منظور، این مقاله یک مدل پژوهشی جامع را توسعه می‌دهد که شبکه روابط مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری کواریانس‌محور را بر اساس مجموعه داده‌هایی از 294 کسب‌وکار کوچک و متوسط حاضر در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی تجهیزات پزشکی و دارویی تهران در خرداد ماه 1397 مورد تحلیل قرار می‌دهد. بر این اساس، پرسشنامه‌ها بطور حضوری در اختیار مدیران ارشد و میانی که مسئولیت اصلی آنها مرتبط با فعالیت‌های نوآورانه استراتژیک شرکت‌ها بود، قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که قابلیت‌های مکمل فنآوری اطلاعات، مدیریت دانش و بازاریابی ارتباط مثبتی با دوسوتوانی نوآوری دارند. بعلاوه دوسوتوانی نوآوری، عملکرد توسعۀ محصول جدید را تقویت می‌کند. در نتیجه می‌توان استدلال نمود که سازمان‌های منتخب برای موفقیت در توسعه محصول جدید، بایستی با ایجاد توازن بین دو بعد اکتشاف و بهره برداری نوآوری، دوسو توان شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation Ambidexterity: Antecedents and its impact on New Product Performance

نویسندگان [English]

  • iman hakimi 1
  • Ramazan Gholami Avati 2
1 assistant professor, payam e noor university, management faculty
2 Assistant Professor, Faculty of Business Management & IT Management, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Linking the literature of resource-based view (RBV) with ambidexterity, the purpose of this study is to assess the effect of information technology, knowledge management and Marketing capabilities on innovation ambidexterity and its influence on the performance of new product development of Small- and Medium-sized Enterprises (SMEs) active in the Iranian medical and pharmaceutical industry. To this end, this paper develops an integrative research model, which analyzes the network of relations using covariance-based Structural Equation Modeling on a data set of 294 SMEs present at the 21st International Exhibition of Medical and Pharmaceutical Equipment in Tehran in June 2018. Accordingly, the questionnaires were assigned to senior and middle managers whose primary responsibilities were related to strategic innovation activities of the firms. Findings show that the complementary capabilities of information technology, knowledge management and marketing are positively associated with innovation ambidexterity. In addition, innovation ambidexterity is found to strengthen the performance of the new product development. As a result, it can be argued that selected organizations to be successful in new product development, must by striking a balance between two dimensions of exploration and exploitation of innovation; become ambidextrous.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information technology capability
  • Knowledge management
  • Marketing capability
  • Innovation ambidexterity
  • new product Development