دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1398، صفحه 1-400 

مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط

صفحه 13-37

10.22080/jem.2019.16324.2893

عظیم زارعی؛ هادی مرادی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین)

صفحه 73-95

10.22080/jem.2019.17193.2996

وحیده علیپور؛ مصطفی جعفری؛ عاطفه مهری بازقلعه


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار

صفحه 39-72

10.22080/jem.2019.15938.2845

سید احسان ملیحی؛ مریم سهرابی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند

صفحه 97-128

10.22080/jem.2019.16180.2877

علیرضا نعلچی کاشی؛ سیدمحمد طباطبایی نسب؛ شهناز نایب زاده؛ زهره طباطبایی نسب


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی

صفحه 129-152

10.22080/jem.2019.15978.2849

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ مریم ورمقانی؛ هوشمند باقری قره بلاغ


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها

صفحه 153-177

10.22080/jem.2019.16445.2906

مرتضی موقر؛ محسن علیزاده ثانی؛ عباس پنبه کار


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران)

صفحه 179-204

10.22080/jem.2020.17116.2982

مجتبی مهراب پور؛ فرشید نمامیان؛ فخرالدین معروفی نقدهی؛ علیرضا مرادی


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران)

صفحه 205-227

10.22080/jem.2020.17593.3034

علی قربانی؛ محمود یحیی زاده فر؛ سید علی نبوی چاشمی


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

بررسی تأثیر یادگیری‌مداری بر عملکرد محصول جدید: تبیین نقش واسط قابلیت دوسو توانی و چابکی سازمانی

صفحه 115-136

10.22080/jem.2020.17181.2993

ایمان حکیمی