دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1395 

مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران).

صفحه 13-37

10.22080/jem.2017.1399

علی فرهادی محلی؛ مرتضی موسی خانی؛ مجتبی طبری


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف

صفحه 39-62

10.22080/jem.2017.1400

علیرضا شهرکی؛ فاطمه جمالی مقدم


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

تبیین عوامل موثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)

صفحه 63-86

10.22080/jem.2016.1401

نادر رازقی؛ مریم قائدی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش

صفحه 87-110

10.22080/jem.2017.1402

سلیمان ایرانزاده؛ الهام سرایی نیا


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی

صفحه 111-136

10.22080/jem.2017.11244.2313

مهناز همتی نوعدوست گیلانی؛ آسیه معتمدفرد


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری

صفحه 137-161

10.22080/jem.2017.11504.2332

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمد اسلم حسین بر


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار

صفحه 163-188

10.22080/jem.2017.11849.2356

عباسعلی رستگار؛ مراد مسافری قمی؛ حمیدرضا یزدانی؛ دکتر عادل آذر؛ حسین دامغانیان