دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1394 

مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت

صفحه 33-51

نادر سیدکلالی؛ علی حیدری


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 53-71

صابر خلیلی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلائی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

صفحه 73-90

بابک ضیاء؛ مهدی تاج پور


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

صفحه 91-112

احمدرضا قاسمی؛ محمد علی رعیت پیشه


چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی

صفحه 135-153

امیر مانیان؛ محمدحسین رونقی؛ بابک سهرابی یورتچی؛ محمود محمدیان؛ مجتبی امیری