دوره و شماره: دوره 12، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 13-500 

مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها

صفحه 13-40

10.22080/jem.2020.17909.3087

ندا حسن پور؛ حسنعلی آقاجانی؛ داود کیاکجوری؛ محمدجواد تقی پوریان گیلانی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا

صفحه 41-65

10.22080/jem.2020.17837.3074

سیدمهدی رضوی؛ موسی بزرگ اصل؛ میثم امیری


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب

صفحه 67-94

10.22080/jem.2020.17905.3085

نادر امانی؛ هوشنگ تقی زاده؛ سلیمان ایران زاده


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران

صفحه 125-148

10.22080/jem.2020.17742.3059

ایوب محمدیان؛ فاطمه میرباقری؛ علیرضا قربانی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

صفحه 149-180

10.22080/jem.2020.18140.3117

سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی

صفحه 181-209

10.22080/jem.2020.18114.3115

احمد جعفر نژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری)

صفحه 211-238

10.22080/jem.2020.18135.3116

مهران رضوانی؛ نادر سیدامیری؛ بهنام میرزایی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

اخلاق کارآفرینان در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: رویکرد مبانی اسلامی

صفحه 261-287

10.22080/jem.2020.17111.3132

امیرمحمد کلابی؛ سیدحمید خداداد حسینی