نویسنده = عبدالحمید صفایی قادیکلایی
عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران).

دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 115-137

10.22080/jem.2021.18433.3161

علی اسماعیلی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه

دوره 12، شماره 23، خرداد 1399، صفحه 149-180

10.22080/jem.2020.18140.3117

سارا مجیدی؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور

دوره 9، شماره 18، اسفند 1396، صفحه 89-114

10.22080/jem.2018.13038.2486

سحر ولی پور پرکوهی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ مهرداد مدهوشی


ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 14، اسفند 1394، صفحه 53-71

صابر خلیلی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلائی


ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 83-102

عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ زین العابدین اکبرزاده؛ احمد احمدی


طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور

دوره 8.1، شماره 31، اسفند 1387، صفحه 101-124

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ ندا میزانی


اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7.1، شماره 25، شهریور 1386، صفحه 97-120

عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمود یحیی زاده فر؛ بابک شکوهی