دوره و شماره: دوره 13، شماره 26، دی 1400، صفحه 1-600 

مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی

صفحه 7-130

10.22080/jem.2021.18916.3219

محمدرضا اردلان؛ مرضیه نیازآذز؛ فریبرز عرفانی زاده


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد

صفحه 31-52

10.22080/jem.2021.19708.3326

علیرضا انوری؛ روح الله مقیمی؛ صابر ملا علی زاده


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته

صفحه 53-73

10.22080/jem.2021.18829.3205

سیدحمزه نژاحسین؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان


نوآوری(سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه، . . . .)

ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران

صفحه 125-141

10.22080/jem.2022.19838.3335

فاطمه ثقفی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمود زمانی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی

صفحه 143-165

10.22080/jem.2021.20796.3475

مهدی موسی زاده؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ عزت الله بالویی جامخانه


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی

صفحه 167-191

10.22080/jem.2022.18917.3229

حجت حسن نژاد؛ جواد کیهان؛ محمد حسنی؛ مریم سامری


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی)

صفحه 193-220

10.22080/jem.2021.19737.3333

حمیدرضا عباسی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ علی داوری


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی

صفحه 221-253

10.22080/jem.2021.19074.3243

شهرام مخلص آبادی؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم؛ دکتر حسنعلی آقاجانی کاسه گر؛ محمد مهدی موحدی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته

صفحه 255-278

10.22080/jem.2021.19474.3303

حمید زاهدی؛ مهرداد متانی؛ یوسف قلی پور کنعانی؛ اسدالله مهرآرا


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی

صفحه 279-304

10.22080/jem.2022.20825.3481

مژده انصاری؛ محمدرضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده؛ عزت الله عباسیان