دوره و شماره: دوره 13، شماره 25، شهریور 1400، صفحه 1-600 

مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن )

صفحه 1-28

10.22080/jem.2021.18950.3226

رضا سپهوند؛ میثم جعفری؛ سمانه قهرمانی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

پیشایندها و پیامدهای اسکیزوفرنی برند (مورد مطالعه: صنعت خودرو کشور)

صفحه 29-58

10.22080/jem.2021.18780.3197

داود فیض؛ زهرا احمدی الوار


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری های تحول آفرین

صفحه 59-79

10.22080/jem.2021.19188.3260

محمدحسین رونقی؛ کامران فیضی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای

صفحه 80-96

10.22080/jem.2021.20550.3438

پرویز سعیدی؛ علی شاه بابایی؛ امیر اخوان فر


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران

صفحه 97-113

10.22080/jem.2021.19000.3234

حمیرا شجاعی؛ میرحسن سیدعامری؛ مهدی طالب پور


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران).

صفحه 115-137

10.22080/jem.2021.18433.3161

علی اسماعیلی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

عوامل مؤثر برشکل‌گیری رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

صفحه 138-163

10.22080/jem.2021.19707.3320

حکیمه واعظی؛ مهدی زیودار


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت‌های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک (مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی کرمانشاه)

صفحه 165-188

10.22080/jem.2021.19395.3289

ابراهیم حاجی پور؛ محمدامین آئینی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی)

صفحه 189-208

10.22080/jem.2021.19410.3296

منیژه صفایی کنجین؛ میر علی سید نقوی؛ محمد جواد کاملی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران

صفحه 209-231

10.22080/jem.2021.18496.3171

پیمان نیایش نیا؛ مرتضی رعیتی دماوندی؛ سیروس غلامپور


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران

صفحه 233-247

10.22080/jem.2021.19466.3302

فرشید فدایی فتح آبادی؛ آذرنوش انصاری؛ آرش شاهین؛ علی صنایعی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

شناسایی و سطح‏بندی عوامل موثر بر موفقیت عرضه محصول جدید در یک شرکت تولیدی مواد غذایی

صفحه 249-269

10.22080/jem.2021.18539.3178

مرتضی هنرمند عظیمی؛ ثمین ولیزاده