نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل نقش مکان و سرمایه فکری در دستیابی به مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد کسب و کارهای کوچک پوشاک [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 209-239]
 • آقاجانی، حسنعلی مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]

ا

 • ایران زاده، سلیمان تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-94]
 • اردلان، محمدرضا نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 321-352]
 • اسدی گرجی، محمدحسین هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • امانی، نادر تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-94]
 • ایمان خان، نیلوفر ارائه مدل ارزیابی نقش بازاریابی حسی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 157-179]
 • امیری، صبا تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • امیری، میثم برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 41-65]

ب

 • باقرزاده، محمدرضا هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • باقرزاده، محمدرضا شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 295-320]
 • بزرگ اصل، موسی برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 41-65]
 • بستانی، علیرضا نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]

پ

 • پرحلم، حمیدرضا مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت‌آپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 315-341]

ت

 • تاری، غفار مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت‌آپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 315-341]
 • تقی پوریان گیلانی، محمدجواد مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]
 • تقی زاده، هوشنگ تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-94]

ج

 • جعفر نژاد چقوشی، احمد بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]

ح

 • حسن پور، ندا مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]

خ

 • خداداد حسینی، سیدحمید اخلاق کارآفرینان در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: رویکرد مبانی اسلامی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 261-287]
 • خوراکیان، علیرضا بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]

د

 • دانش فرد، کرم الله طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 13-41]
 • دهقان، احسان طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 295-320]
 • دهقانی سلطانی، مهدی نقش مکان و سرمایه فکری در دستیابی به مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد کسب و کارهای کوچک پوشاک [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 209-239]

ر

 • رحیم نیا، فریبرز بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • رستگار، عباسعلی طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 295-320]
 • رضایی، بیژن تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • رضوی، سیدمهدی برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 41-65]
 • رضوانی، مهران شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-238]
 • رمضان پناه، ندا طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]
 • رمضانپور نصیرمحله، احمد تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش‌ و مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 43-69]

ز

 • زالی، محمد رضا نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]

س

 • سجادی فر، مهدی بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها:مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 95-124]
 • سیدامیری، نادر شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-238]
 • سفیدگر، سرور مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 269-294]
 • سماواتیان، حسین طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]

ص

 • صادقی مقدم، محمدرضا بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]

ط

 • طبری، مجتبی هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • طبری، مجتبی شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]

ع

 • علی احمدی، علیرضا مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 269-294]
 • علی احمدی جشفقانی، حسین مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 269-294]
 • علامه، سیدمحسن طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]

غ

 • غلامی، عبدالخالق طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 13-41]

ف

 • فتاحی، مجید ارائه مدل ارزیابی نقش بازاریابی حسی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 157-179]
 • فقیه، نظام الدین نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]
 • فلاح لاجیمی، حمیدرضا ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]

ق

 • قاسمی، سعید طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 13-41]
 • قاضی نوری، سپهر بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها:مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 95-124]
 • قانع نیا، مریم طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]
 • قربانی، علیرضا اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 125-148]
 • قلی پور کنعانی، یوسف هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]

ک

 • کاظمی، رضا ارائه مدل ارزیابی نقش بازاریابی حسی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 157-179]
 • کیاکجوری، داود مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]
 • کردنائیج، اسداله نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]
 • کلابی، امیرمحمد اخلاق کارآفرینان در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: رویکرد مبانی اسلامی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 261-287]

گ

 • گشتاسبی، محمد بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]

م

 • مجیدی، سارا ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]
 • محمدیان، ایوب اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 125-148]
 • محمدی زاده، چنگیز شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]
 • محمدی شهرودی، حامد بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • محمدی فر، یوسف تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • محمدهاشمی، زهرا بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها:مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 95-124]
 • مدنی، سیده سارا نقش‌های علّی و میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی در عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 103-132]
 • میرباقری، فاطمه اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 125-148]
 • میرزایی، بهنام شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-238]
 • معجونی، حسین نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 321-352]
 • ملک زاده، غلامرضا بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • منطقی، منوچهر بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]
 • مهرارا، اسدالله شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]

ن

 • نادری، نادر تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]

ه

 • همایون فر، مهدی تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش‌ و مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 43-69]

ی

 • یزدان شناس، مهدی نقش‌های علّی و میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی در عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 103-132]