نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی کاسه گر، دکتر حسنعلی شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • آئینی، محمدامین فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت‌های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک (مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی کرمانشاه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 165-188]

ا

 • احمدی الوار، زهرا پیشایندها و پیامدهای اسکیزوفرنی برند (مورد مطالعه: صنعت خودرو کشور) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 29-58]
 • اخوان فر، امیر مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 80-96]
 • اردلان، محمدرضا طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 7-130]
 • اسماعیلی، علی عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • انصاری، آذرنوش ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • انصاری، مژده تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • انوری، علیرضا طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-52]

ب

 • باقرزاده، محمدرضا ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]
 • بالویی جامخانه، عزت الله ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]
 • بستام، هادی طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]

پ

 • پویا، علیرضا طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]

ث

 • ثقفی، فاطمه ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]

ج

 • جعفری، میثم خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن ) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]

ح

 • حاجی پور، ابراهیم فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت‌های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک (مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی کرمانشاه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 165-188]
 • حسنی، محمد بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]
 • حسین زاده، علی طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]
 • حسین زاده، مهناز تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • حسینی نیا، غلامحسین نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-220]
 • حسن نژاد، حجت بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]

د

 • داوری، علی نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-220]
 • دل انگیزان، سهراب ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 53-73]

ر

 • رعیتی دماوندی، مرتضی ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-231]
 • روح الامینی، مهدی شناسایی الگوهای ذهنی عوامل انسانی فروشگاه در خصوص شناسایی عوامل موثر بر خرید ناگهانی با کاربست روش کیو [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 99-123]
 • رونقی، محمدحسین ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری های تحول آفرین [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 59-79]

ز

 • زاهدی، حمید ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • زمانی، محمود ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]
 • زیودار، مهدی عوامل مؤثر برشکل‌گیری رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 138-163]

س

 • سامری، مریم بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]
 • سپهوند، رضا خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن ) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]
 • سیدعامری، میرحسن طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 97-113]
 • سید نقوی، میر علی بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-208]
 • سعیدی، پرویز مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 80-96]

ش

 • شاه بابایی، علی مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 80-96]
 • شاهین، آرش ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • شجاعی، حمیرا طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 97-113]
 • شریفی پور، عباس طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]

ص

 • صادقی مقدم، محمدرضا ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]
 • صالحی عمران، ابراهیم عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • صفایی کنجین، منیژه بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-208]
 • صنایعی، علی ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]

ط

 • طالب پور، مهدی طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 97-113]
 • طبری، مجتبی ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]

ع

 • عباسی، حمیدرضا نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-220]
 • عباسیان، عزت الله تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • عرفانی زاده، فریبرز طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 7-130]

غ

 • غلامپور، سیروس ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-231]

ف

 • فدایی فتح آبادی، فرشید ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • فصیح، الهام شناسایی الگوهای ذهنی عوامل انسانی فروشگاه در خصوص شناسایی عوامل موثر بر خرید ناگهانی با کاربست روش کیو [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 99-123]
 • فیض، داود پیشایندها و پیامدهای اسکیزوفرنی برند (مورد مطالعه: صنعت خودرو کشور) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 29-58]
 • فیضی، کامران ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری های تحول آفرین [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 59-79]

ق

 • قلی پور، شهربانو شناسایی الگوهای ذهنی عوامل انسانی فروشگاه در خصوص شناسایی عوامل موثر بر خرید ناگهانی با کاربست روش کیو [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 99-123]
 • قلی پور کنعانی، یوسف ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • قهرمانی، سمانه خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن ) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]

ک

 • کاباران زاده قدیم، محمدرضا شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • کاملی، محمد جواد بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-208]
 • کیهان، جواد بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]

م

 • متانی، مهرداد ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • مخلص آبادی، شهرام شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • مدهوشی، مهرداد عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • مقیمی، روح الله طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-52]
 • ملا علی زاده، صابر طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-52]
 • منطقی، منوچهر ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]
 • مهرآرا، اسدالله ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • مهرگان، محمدرضا تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • موحدی، محمد مهدی شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • موسی زاده، مهدی ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]

ن

 • نادری، نادر ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 53-73]
 • نیازآذز، مرضیه طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 7-130]
 • نیایش نیا، پیمان ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-231]
 • نژاحسین، سیدحمزه ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 53-73]

و

 • واعظی، حکیمه عوامل مؤثر برشکل‌گیری رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 138-163]
 • ولیزاده، ثمین شناسایی و سطح‏بندی عوامل موثر بر موفقیت عرضه محصول جدید در یک شرکت تولیدی مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 249-269]

ه

 • هنرمند عظیمی، مرتضی شناسایی و سطح‏بندی عوامل موثر بر موفقیت عرضه محصول جدید در یک شرکت تولیدی مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 249-269]