موضوعات = مدیریت استراتژیک
دوسو توانی نوآوری: پیشایندها و آثار آن بر عملکرد محصول جدید

دوره 15، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 41-65

10.22080/jem.2023.23001.3703

ایمان حکیمی؛ رمضان غلامی آواتی


ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 29-47

10.22080/jem.2022.22915.3696

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی


ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 197-227

10.22080/jem.2022.21726.3575

سلمان عیوضی نژاد؛ سیدمحمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی


تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 255-287

10.22080/jem.2022.21321.3536

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری


ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی)

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 289-315

10.22080/jem.2022.21002.3562

محمد حسین زهتابچیان؛ رضا رادفر؛ کامیبز حیدرزاده؛ تقی ترابی


استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 317-353

10.22080/jem.2022.20978.3492

سمیه زنگیان؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ عظیم زارعی


طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 379-407

10.22080/jem.2022.19836.3334

فرشاد سعیدی؛ داود رضایی؛ روزبه قوسی؛ محمد سعیدی مهرآباد


عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی

دوره 14، شماره 28، اسفند 1401، صفحه 513-533

10.22080/jem.2022.20508.3435

سیدمحمدحسین هاشمی نسب؛ رحمان غفاری؛ احمد جعفری صمیمی


طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک

دوره 14، شماره 27، شهریور 1401، صفحه 105-128

10.22080/jem.2021.19757.3329

سید عبدالله حیدریه؛ حامد عرب احمدی؛ یونس وکیل الرعایا


طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد

دوره 10، شماره 20، اسفند 1397، صفحه 67-95

10.22080/jem.2019.16043.2860

فرزاد اسماعیلی سالومحله؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ عادل آذر


فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک

دوره 10، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 89-119

10.22080/jem.2019.2168

سید حسین جلالی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ علی حیدری؛ سید محمد اعرابی


تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1397، صفحه 121-145

10.22080/jem.2019.14964.2754

قدرت اله برزگر؛ فاطمه فولادی سوادکوهی؛ سوسن یعقوبی؛ ندا مهرپویافر