دوره و شماره: دوره 14، شماره 27، شهریور 1401 

مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ساخت اجتماعی استراتژی: رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی‌ها در سازمان

صفحه 7-27

10.22080/jem.2022.20101.3385

بهاره عابدین


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع

صفحه 29-55

10.22080/jem.2022.18934.3246

حسین دامغانیان؛ ناهید محمدی‌ثابت؛ محسن فرهادی نژاد


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها

صفحه 81-104

10.22080/jem.2022.19711.3321

شهرزاد شکری؛ نیلوفر میرسپاسی؛ حاجیه رجبی فرجاد


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو)

صفحه 129-166

10.22080/jem.2022.19770.3331

جواد خمیس آبادی؛ محمدرضا کاباران زاده قدیم؛ محمد مهدی موحدی


ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن

صفحه 167-185

10.22080/jem.2022.19785.3332

محمد امیر کرامت؛ حمید رضا سعیدنیا؛ زهرا علی پور درویش؛ محمد علی دهقان دهلوی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ

صفحه 187-208

10.22080/jem.2022.20065.3382

مسعود سلطانی فتح؛ داود کیا کجوری؛ سعید اسلامی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران)

صفحه 209-233

10.22080/jem.2021.20151.3395

نیما نوری پور؛ منصور مومنی؛ حنان عموزاد مهدیرجی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

مدیریت اخلاقی بازار؛ شبیه سازی نقش هنجارهای اخلاقی - اسلامی در آمیخته بازاریابی سبز

صفحه 235-255

10.22080/jem.2022.20206.3403

عظیم زارعی؛ غلامرضا امینی خیابانی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها)

صفحه 257-275

10.22080/jem.2021.20237.3406

علی رضا تمجید پامچلو؛ مرتضی خاکپور؛ کیومرث کیانی


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه

صفحه 277-293

10.22080/jem.2022.20322.3415

آمنه رضازاده؛ مجید فتاحی؛ رحمان غفاری


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

ارائه چارچوب و ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین با رویکرد مشارکتی در صنعت خودرو ایران

صفحه 319-346

10.22080/jem.2022.20400.3424

کیارش فرتاش؛ التاز مسماع خسروشاهی


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی

صفحه 347-373

10.22080/jem.2021.20425.3426

مجتبی نصیری؛ حسین وظیفه دوست؛ محمد علی نسیمی؛ حسین دیده خانی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان

صفحه 375-410

10.22080/jem.2022.20475.3430

شاهر بسطی؛ جلیل دلخواه؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور

صفحه 411-438

10.22080/jem.2022.20558.3441

آزاد شیبانی؛ مسعود کیماسی؛ رزا هندیجانی؛ محمدصالح ترکستانی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

بررسی نقش میانجی دوسو توانی و آوای سازمانی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان

صفحه 439-463

10.22080/jem.2022.20643.3452

سلطانعلی شهریاری؛ نیکتا حسین نیا


مدیریت استراتژیک (برنامه­‌ها، تحلیل‌های استراتژیکی تولید، استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت بازار، کسب­وکار، سرمایه گذاری، منابع انسانی، مالی، رقابت، . . . )

ارایه مقوله های استراتژی همرقابتی و رتبه بندی آنها با روش AHP فازی در صنعت شیر و لبنیات

صفحه 465-492

10.22080/jem.2021.20803.3477

محسن نظری؛ امین رودانی


مدیریت و سازمان(اخلاق و مسئولیت اجتماعی، رهبری و تحول سازمانی، عملکرد سازمانی، ریسک، مدیریت منابع سازمانی، سطوح تحلیل سازمانی، بلوغ سازمانی، آسیب­‌شناسی سازمانی، نظام اداری، . . . )

ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد

صفحه 493-515

10.22080/jem.2021.20877.3484

فاطمه متاجی نیموری؛ مینا جمشیدی؛ علی رضاییان


فناوری(سیستم اطلاعاتی مدیریت، مدیریت دانش، برون سپاری، سیاستگذاری فناوری، انتقال فناوری، اکوسیستم فناوری، تجاری‌سازی فناوری، فناوری‌های پیشرفته، . . . )

مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم

صفحه 517-546

10.22080/jem.2022.21283.3530

اصغر محمدی فاتح؛ محمد مهدی؛ علی اصغر سالار نژاد


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

مفهوم‌پردازی مدل عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای)

صفحه 547-573

10.22080/jem.2022.21309.3534

صبا امیری


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

صفحه 575-600

10.22080/jem.2022.19488.3305

مهرداد زلفی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ محمد ولیپور خطیر


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب

صفحه 601-625

10.22080/jem.2022.21650.3566

محمدعلی کرامتی؛ سمیه یوسفی طوین؛ طهمورث سهرابی


مدیریت تولید و عملیات (برنامه‌­ریزی تولید، چابکی، پایداری، ناب، سبز، برون­‌سپاری، زنجیره تأمین، زنجیره ارزش، کیفیت، بهره وری، صنعت چهار و ابعاد آن، . . .)

مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران

صفحه 627-660

10.22080/jem.2022.22559.3655

زهرا جعفری کرفستانی؛ سید علی سیادت؛ دکتر ابراهیم صالحی عمران


مدیریت کارآفرینی( مدیریت کسب­‌وکار، فرایندهای کسب­‌وکار، سیاست‌های کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، اکوسیستم کارآفرینی، فضای کسب­‌وکار، مدل‌های کسب­‌وکار، چرخه حیات کسب و کارها، . . . )

ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران

10.22080/jem.2022.18941.3223

نسرین افشاری پور؛ مینا حکاک زاده؛ محمد ابراهیم رزاقی