شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان

دوره 6، شماره 11، شهریور 1393، صفحه 1-1

محمد ابویی اردکان؛ سمیه لبافی؛ سمانه آذر پور؛ مهدیه جلال پور


شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران

دوره 7، شماره 13، خرداد 1394، صفحه 1-1

سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی؛ مجید جمالی


بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 13-36

حسنعلی آقاجانی؛ سید علی اکبر حسین زاده


مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس

دوره 2، شماره 38، شهریور 1389، صفحه 13-34

حبیب اله دعایی؛ سعید مرتضوی؛ علی نوری


بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور

دوره 1، شماره 36، اسفند 1388، صفحه 13-38

حمید آماده؛ محمود جعفرپور


تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی

دوره 1، شماره 33، شهریور 1388، صفحه 13-36

احمد رضا اخوان صراف؛ مریم نیلفروش زاده


بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام)

دوره 6.1، شماره 23، اسفند 1385، صفحه 13-36

امید پورحیدری؛ فهیمه زاهری


ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌

دوره 6.1، شماره 21، شهریور 1385، صفحه 13-38

محمد پور جم؛ محمود رضا مستقیمی؛ رضا محمدی؛ آذر قلی زاده


بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب

دوره 4.1، شماره 16، اسفند 1383، صفحه 13-36

حسنعلی آقاجانی؛ مجتبی طبری؛ مهری نوری


پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش

دوره 2.1، شماره 5، شهریور 1381، صفحه 13-34

رمضان حسن‌زاده؛ نرگس حشمتی


امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1395، صفحه 13-31

محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشنی راد؛ وحید سلطانزاده