نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه فر، امیررضا طراحی و اعتبار یابی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیتهای بازاریابی پویا [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 649-671]
 • آذر، عادل کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 79-114]

ا

 • ایزدبخش، حمیدرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 49-77]
 • اسدی، میترا مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 115-141]
 • اسکندری، کریم تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • اسکندری، نادر تأثیر بازاریابی اخلاقی بر تصویر برند با میانجی‌گری مسئولیت اجتماعی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 295-317]
 • اسلامی، سعید تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 187-208]
 • افشاری پور، نسرین ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 57-79]
 • امیری، صبا مفهوم‌پردازی مدل عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 547-573]
 • امیری عقدائی، سید فتح الله شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • امینی خیابانی، غلامرضا مدیریت اخلاقی بازار؛ شبیه سازی نقش هنجارهای اخلاقی - اسلامی در آمیخته بازاریابی سبز [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 235-255]

ب

 • بالویی جام خانه، هادی مدیریت ریسک‏های برون‏سپاری لجستیک به‏ شرکت‏های طرف سوم به کمک نقشه شناختی فازی (FCM)، خانه کیفیت (HOQ) و برنامه ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 603-625]
 • بسطی، شاهر طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • بهلولی، نادر تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]

پ

 • پیله وری، نازنین ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 167-196]

ت

 • ترابی، تقی ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • ترکستانی، محمدصالح مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]
 • تمجید پامچلو، علی رضا تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 257-275]

ج

 • جعفری، میثم مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 535-558]
 • جعفری صمیمی، احمد عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 513-533]
 • جعفری کرفستانی، زهرا مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 627-660]
 • جلالی، رضا مدیریت ریسک‏های برون‏سپاری لجستیک به‏ شرکت‏های طرف سوم به کمک نقشه شناختی فازی (FCM)، خانه کیفیت (HOQ) و برنامه ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 603-625]
 • جمشیدی، مینا ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 493-515]

چ

 • چراغعلی، محمودرضا ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • چهارمحالی، حسن مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 49-77]

ح

 • حاتمی، محمدرضا ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • حاجی پور، بهمن ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]
 • حیدرزاده، کامیبز ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • حیدریه، سید عبدالله طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-128]
 • حسینی، ابوالحسن مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 355-378]
 • حسینی، سیدمحمود ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]
 • حسینی درونکلایی، سیده زهرا شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 483-512]
 • حسین نیا، نیکتا بررسی نقش میانجی دوسو توانی و آوای سازمانی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 439-463]
 • حکاک زاده، مینا ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 57-79]
 • حمیدی زاده، علی واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • حمزه لو، محمد طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 409-431]

خ

 • خاکپور، مرتضی تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 257-275]
 • خسروی، مهدی مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 355-378]
 • خمیس آبادی، جواد ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 129-166]

د

 • داریوش، امین ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 167-196]
 • دامغانیان، حسین الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-55]
 • دانایی فرد، حسن طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • دانایی فرد، حسن واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • دیده خانی، حسین ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • دلخواه، جلیل طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • دهقان دهلوی، محمد علی ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]

ر

 • رادفر، رضا ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 81-104]
 • رحمتی، مریم ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 167-196]
 • رزاقی، محمد ابراهیم ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 57-79]
 • رضایی، داود طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]
 • رضاییان، علی ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 493-515]
 • رضازاده، آمنه بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 277-293]
 • رمضانی، مجتبی تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • رودانی، امین ارایه مقوله های استراتژی همرقابتی و رتبه بندی آنها با روش AHP فازی در صنعت شیر و لبنیات [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 465-492]
 • روستا، علیرضا برندسازی تجاری فرش دستباف ایرانی؛ مطالعه ای با رویکرد نشانه شناختی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-27]

ز

 • زارعی، عظیم مدیریت اخلاقی بازار؛ شبیه سازی نقش هنجارهای اخلاقی - اسلامی در آمیخته بازاریابی سبز [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 235-255]
 • زارعی، عظیم استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • زارع دیزج، علی تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • زارعی متین، حسن واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • زارع نژاد، مهرداد برآورد شاغلین استان‌ها و تحلیل اثر بهبود فضای کسب و کار بر آن با تاکید بر ویژگی استان‌ها [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 433-458]
 • زروکی، شهریار برآورد شاغلین استان‌ها و تحلیل اثر بهبود فضای کسب و کار بر آن با تاکید بر ویژگی استان‌ها [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 433-458]
 • زلفی، مهرداد شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 575-600]
 • زنگیان، سمیه استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • زهتابچیان، محمد حسین ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]

س

 • سیادت، سید علی مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 627-660]
 • سالار نژاد، علی اصغر مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 517-546]
 • سعیدی، پرویز ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • سعیدی، فرشاد طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]
 • سعیدی مهرآباد، محمد طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]
 • سعیدنیا، حمید رضا ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • سیفی، فاطمه واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • سیفی، محسن شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • سیف اللهی، ناصر تأثیر بازاریابی اخلاقی بر تصویر برند با میانجی‌گری مسئولیت اجتماعی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 295-317]
 • سلطانی فتح، مسعود تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 187-208]
 • سنگی نورپور، عباسقلی تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • سهرابی، طهمورث مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 601-625]
 • سهرابی، طهمورث مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 115-141]

ش

 • شادنوش، نصرت اله مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 115-141]
 • شافعی، رضا برندسازی تجاری فرش دستباف ایرانی؛ مطالعه ای با رویکرد نشانه شناختی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-27]
 • شیبانی، آزاد مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]
 • شکری، شهرزاد بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 81-104]
 • شهریاری، سلطانعلی بررسی نقش میانجی دوسو توانی و آوای سازمانی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 439-463]

ص

 • صالحی عمران، دکتر ابراهیم مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 627-660]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 575-600]
 • صنایعی، علی شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]

ط

 • طاهری، فاطمه شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 483-512]

ع

 • عابدین، بهاره ساخت اجتماعی استراتژی: رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی‌ها در سازمان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 7-27]
 • عبدالهی، علی ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]
 • عرب احمدی، حامد طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-128]
 • عیسی آبادی، محمد بررسی تأثیر استراتژی‌های لجستیک بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلگری اثربخشی خدمت مشتری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 627-648]
 • علیپور، وحیده تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 143-165]
 • علی پور درویش، زهرا ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • علمی، الهام کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 79-114]
 • عموزاد مهدیرجی، حنان طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 209-233]
 • عموزاد مهدیرجی، حنان طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 409-431]
 • عیوضی نژاد، سلمان ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]

غ

 • غفاری، رحمان بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 277-293]
 • غفاری، رحمان عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 513-533]
 • غفاری، فرهاد کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 79-114]

ف

 • فانی، علی اصغر طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • فانی، مجید تاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان با متغیر میانجی کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 229-253]
 • فتاحی، مجید بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 277-293]
 • فرتاش، کیارش ارائه چارچوب و ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین با رویکرد مشارکتی در صنعت خودرو ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 319-346]
 • فرهادی نژاد، محسن الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-55]
 • فیض، داود استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]

ق

 • قاسمی، جمال مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 355-378]
 • قوسی، روزبه طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]

ک

 • کاباران زاده قدیم، محمدرضا ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 129-166]
 • کیا کجوری، داود تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 187-208]
 • کیانی، کیومرث تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 257-275]
 • کرامت، محمد امیر ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • کرامتی، محمدعلی مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 601-625]
 • کردلویی، حمیدرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 49-77]
 • کردنائیج، اسداله بررسی تأثیر استراتژی‌های لجستیک بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلگری اثربخشی خدمت مشتری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 627-648]
 • کیماسی، مسعود مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]

م

 • متاجی نیموری، فاطمه ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 493-515]
 • محرابی، علی طراحی و اعتبار یابی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیتهای بازاریابی پویا [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 649-671]
 • محمدی، داریوش شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • محمدی‌ثابت، ناهید الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-55]
 • محمدشفیعی، مجید شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • محمدی فاتح، اصغر مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 517-546]
 • محمودی، ادریس طراحی و اعتبار یابی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیتهای بازاریابی پویا [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 649-671]
 • میرسپاسی، نیلوفر بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 81-104]
 • مستقیمی، محمودرضا ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • مسماع خسروشاهی، التاز ارائه چارچوب و ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین با رویکرد مشارکتی در صنعت خودرو ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 319-346]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • مهدی، محمد مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 517-546]
 • مهری بازقلعه، عاطفه تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 143-165]
 • موحدی، محمد مهدی ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 129-166]
 • مومنی، ماندان طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 459-482]
 • مومنی، منصور طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 209-233]
 • مومنی، منصور طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 409-431]

ن

 • نسیمی، محمد علی ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • نصیری، مجتبی ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • نظری، محسن ارایه مقوله های استراتژی همرقابتی و رتبه بندی آنها با روش AHP فازی در صنعت شیر و لبنیات [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 465-492]
 • نظرپوری، امیرهوشنگ مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 535-558]
 • نوری پور، نیما طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 209-233]

و

 • وارسته، حامد بررسی تأثیر استراتژی‌های لجستیک بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلگری اثربخشی خدمت مشتری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 627-648]
 • ودادی، احمد طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 459-482]
 • ویشلقی، مهدیه مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 535-558]
 • وظیفه دوست، حسین ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • وکیل الرعایا، یونس طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-128]
 • ولیپور خطیر، محمد شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 575-600]

ه

 • هاشمی پطرودی، سید حمید مدیریت ریسک‏های برون‏سپاری لجستیک به‏ شرکت‏های طرف سوم به کمک نقشه شناختی فازی (FCM)، خانه کیفیت (HOQ) و برنامه ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 603-625]
 • هاشمی نسب، سیدمحمدحسین عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 513-533]
 • هندیجانی، رزا مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]

ی

 • یساری، مریم شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 483-512]
 • یعقوبی، علیرضا طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 459-482]
 • یوسفی طوین، سمیه مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 601-625]