نمایه نویسندگان

آ

 • آدینه فر، امیررضا طراحی و اعتبار یابی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیتهای بازاریابی پویا [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 649-671]
 • آذر، عادل طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 37-62]
 • آذر، عادل طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • آذر، عادل نقش مکان و سرمایه فکری در دستیابی به مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد کسب و کارهای کوچک پوشاک [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 209-239]
 • آذر، عادل کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 79-114]
 • آذربایجانی، کریم بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی:شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 13-28]
 • آذر پور، سمانه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • آقاجانی، حسنعلی بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 13-36]
 • آقاجانی، حسنعلی بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 13-36]
 • آقاجانی، حسنعلی بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 13-40]
 • آقاجانی، حسنعلی مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]
 • آقاجانی افروزی، علی اکبر مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • آقاجانی افروزی، علی اکبر تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • آقاجانی کاسه گر، دکتر حسنعلی شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • آماده، حمید بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • آهنچیان، محمدرضا رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 41-60]
 • آئینی، محمدامین فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت‌های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک (مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی کرمانشاه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 165-188]

ا

 • ابراهیمی، علی تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • ابراهیمی، محمد رضا چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • ابراهیم پور، حبیب تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • ابویی اردکان، محمد شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • احمدی، احمد ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • احمدی، فریدون بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-1]
 • احمدی الوار، زهرا پیشایندها و پیامدهای اسکیزوفرنی برند (مورد مطالعه: صنعت خودرو کشور) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 29-58]
 • احمدپور داریانی، محمود تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • اخوان صراف، احمد رضا تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • اخوان صراف، احمد رضا تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • اخوان فر، امیر مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 80-96]
 • ایرانزاده، سلیمان توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 87-110]
 • ایرانزاده، سلیمان سنجش میزان اثرگذاری متغیرها بر طولانی بودن زمان انجام فرآیند در متدولوژی شش سیگمای ناب با استفاده از مدل رگرسیون فازی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 59-80]
 • ایران زاده، سلیمان تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-94]
 • اربابی، هانی بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • ارجمندی پور، آفاق بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • اردلان، محمدرضا نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 321-352]
 • اردلان، محمدرضا طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 7-130]
 • اردلان، محمد رضا امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • ایزدی، صمد پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 13-38]
 • ایزدبخش، حمیدرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 49-77]
 • اسدی، میترا مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 115-141]
 • اسد اله کرد نائیج، دکتر ارائه مدلی برای عوامل تعیین کننده عملکرد فروشنده های B2B صنعت مواد غذایی بر اساس دیدگاه اکوسیستم خدمت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 166-200]
 • اسدی گرجی، محمدحسین هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • اسفیدانی، محمدرحیم بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • اسفندیاری مهنی، محمد ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • اسکندری، کریم تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • اسکندری، مجتبی روش مطالعه ی سازمان های فرهنگ ساز مطالعه‌ی موردی سازمان های جمهوری اسلامی ایران [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 13-36]
 • اسکندری، نادر تأثیر بازاریابی اخلاقی بر تصویر برند با میانجی‌گری مسئولیت اجتماعی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 295-317]
 • اسلامی، سعید تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 187-208]
 • اسلامیان، موسی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • اسماعیلی، علی عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • اسماعیلی سالومحله، فرزاد طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • اشرف حصاری، عطیه رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 57-74]
 • اشعاری، امیر تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • اصانلو، بهاره بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • اصغری زاده، دکتر عزت اله مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • اعرابی، سید محمد فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • افشاری پور، نسرین ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 57-79]
 • افشارکاظمی، محمدعلی بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • اقاجانی، حسنعلی تبیین روابط علی- معلولی عوامل موثر برتوسعه ظرفیت نوآوری در فرارسی فناورانه صنایع غذایی منتخب ایران با رویکرد دنپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرپور شیرازی، محسن شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 5-5]
 • اکبرزاده، زین العابدین ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • الیاسی، مهدی بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 303-321]
 • امانی، نادر تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-94]
 • امانی بنی، مجتبی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]
 • ایمان خان، نیلوفر ارائه مدل ارزیابی نقش بازاریابی حسی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 157-179]
 • امیدوار، معصومه بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • امیری، شعله بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]
 • امیری، صبا تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • امیری، صبا مفهوم‌پردازی مدل عوامل مؤثر بر تأمین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 547-573]
 • امیری، میثم برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 41-65]
 • امیری، مجتبی چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • امیری، مقصود زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 133-165]
 • امیرشاهی، میراحمد بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 29-52]
 • امیری عقدائی، سید فتح الله شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • امین‌بیدختی، علی‌اکبر نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه‌ی خوداشتغالی در استان سمنان [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 37-50]
 • امین بیدختی، علی اکبر نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • امین بیدختی، علی اکبر نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 113-136]
 • امینی خیابانی، غلامرضا مدیریت اخلاقی بازار؛ شبیه سازی نقش هنجارهای اخلاقی - اسلامی در آمیخته بازاریابی سبز [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 235-255]
 • انصاری، آذرنوش ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • انصاری، مژده تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • انصاری، منوچهر تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • انوری، علیرضا طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-52]
 • انوشیروانی، فرزانه بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • اورعی یزدانی، بدرالدین بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]

ب

 • باباجانی محمدی، سعیده بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • باجلان، سعید بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • بارفروش، نسرین اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 75-92]
 • بافنده زنده، علیرضا طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • بافنده زنده، علیرضا تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • باقری، دکتر سید محمد بررسی تأثیر بازاریابی رابطه مند و ویژگی های محصول بر ادراکات و قصد پذیرش محصولات جدید: در صنعت محصولات الکترونیک [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 29-52]
 • باقرزاده، محمدرضا هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • باقرزاده، محمدرضا شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]
 • باقرزاده، محمدرضا ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 129-152]
 • باقری قره بلاغ، هوشمند طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 295-320]
 • بالویی جامخانه، عزت الله ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]
 • بالویی جام خانه، هادی مدیریت ریسک‏های برون‏سپاری لجستیک به‏ شرکت‏های طرف سوم به کمک نقشه شناختی فازی (FCM)، خانه کیفیت (HOQ) و برنامه ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 603-625]
 • بامداد، ناصر بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 39-58]
 • بختیارنصرآبادی، حسنعلی بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • بخشی زاده، علیرضا ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • بذرکار، اردشیر سنجش میزان اثرگذاری متغیرها بر طولانی بودن زمان انجام فرآیند در متدولوژی شش سیگمای ناب با استفاده از مدل رگرسیون فازی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 59-80]
 • براری، مجتبی رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • براری، مجتبی بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • برجعلی لو، شهلا تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • برخـوردار، بابک بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 105-120]
 • برزگر، قدرت اله تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]
 • بزرگ اصل، موسی برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 41-65]
 • بستام، هادی طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]
 • بستانی، علیرضا نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]
 • بسطی، شاهر طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • بیطرف، احمد مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • بیگی، تورج بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • بیگدلی، سحر تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • بهجتی اردکانی، بابک ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ‏ایران ‏با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-1]
 • بهشتی راد، رقیه الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • بهشنی راد، رقیه امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • بهلولی، نادر تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]

پ

 • پرتوی، محمد بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • پرحلم، حمیدرضا مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت‌آپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 315-341]
 • پرهیزگار، محمد مهدی سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 13-42]
 • پیله وری، نازنین ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 167-196]
 • پنبه کار، عباس شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 153-177]
 • پویا، علیرضا طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]
 • پور جم، محمد ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • پورحیدری، امید بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 13-36]
 • پورکریمی، جواد نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 33-56]

ت

 • تاج پور، مهدی طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 73-90]
 • تاری، غفار طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • تاری، غفار مدل ساختاری عوامل موثر بر بقاء و رشد استارت‌آپ‌ها در ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 315-341]
 • تاری، غفار شناسایی سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 273-301]
 • ترابی، تقی ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • ترکستانی، محمدصالح مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]
 • تقی پوریان گیلانی، محمدجواد مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]
 • تقی زاده، فرزانه شناسایی سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 273-301]
 • تقی زاده، هوشنگ ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 3-3]
 • تقی زاده، هوشنگ طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • تقی زاده، هوشنگ تدوین نقشه استراتژیک پویا در راستای ارزش آفرینی پروژه های نیروگاهی (مطالعه‌ی موردی شرکت مپنا) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 169-190]
 • تقی زاده، هوشنگ تحلیل ممیزی خوشه‌های پایداری زنجیره تأمین بر اساس ابزارهای ناب [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 67-94]
 • تقوایی یزدی، مریم ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • تقوایی یزدی، مریم طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش هوشمندی فناوری در کسب‌وکارهای فناورانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی شوازی، الهه نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • تمجید پامچلو، علی رضا تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 257-275]
 • تیموری، هادی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]
 • تنهایی، محمد حسن تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • تهرانی، دکتر رضا بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • تهرانی، رضا بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و موفقیت مالی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 77-102]
 • توفیقی رخی، غلامرضا بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]

ث

 • ثانوی فرد، رسول تبیین مدل کاربردی بازاریابی محتوایی بانکی با هدف افزایش سهم از بازار [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 407-433]
 • ثریایی، علی بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • ثقفی، فاطمه ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]

ج

 • جاجرمی زاده، محسن ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • جزنی، دکتر نسرین بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • جعفری، زهرا ارزیابی تامین‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان با ترکیب روش های دمپستر شافر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 115-150]
 • جعفری، میثم خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن ) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]
 • جعفری، میثم مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 535-558]
 • جعفری، مصطفی بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • جعفرپور، محمود بررسی موانع و راهکارهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 13-38]
 • جعفری صمیمی، احمد بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • جعفری صمیمی، احمد عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 513-533]
 • جعفری کرفستانی، زهرا بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 2-2]
 • جعفری کرفستانی، زهرا مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 627-660]
 • جعفری نیا، سعید طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]
 • جعفرنژاد، احمد ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]
 • جعفر نژاد، احمد تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • جعفر نژاد چقوشی، احمد بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]
 • جلالی، رضا مدیریت ریسک‏های برون‏سپاری لجستیک به‏ شرکت‏های طرف سوم به کمک نقشه شناختی فازی (FCM)، خانه کیفیت (HOQ) و برنامه ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 603-625]
 • جلالی، سید حسین اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 6-6]
 • جلالی، سید حسین فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • جلال پور، مهدیه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]
 • جمالی، مجید شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • جمالی مقدم، فاطمه توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • جمشیدی، لاله نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 113-136]
 • جمشیدی، مینا ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 493-515]
 • جمشیدیان، عبدالرسول توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • جهانگیری، علی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 37-56]
 • جهانگیری، علی بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی کشوربااستفاده از تکنیک تاکسونومی [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 53-72]

چ

 • چراغعلی، محمودرضا ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • چهارمحالی، حسن مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 49-77]

ح

 • حاتمی، محمدرضا ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • حاجی پور، ابراهیم فشار نهادی و عملکرد پایدار شرکت‌های صنعتی و تولیدی: تحلیل نقش میانجی یادگیری استراتژیک (مطالعه موردی؛ شهرک صنعتی کرمانشاه) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 165-188]
 • حاجی پور، بهمن ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]
 • حاجی کریمی، عباسعلی سازوکارهای مؤثر در طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی در بانک‌های تجاری کشور (مطالعه‌ی موردی، بانک ملت) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 13-42]
 • حبیبیان، سجاد تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • حدّادزاده نیری، مهدی چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 105-124]
 • حیدری، علی مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • حیدری، علی فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • حیدری، قاسم یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • حیدرزاده، کامیبز ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • حیدریه، سید عبدالله طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-128]
 • حسنی، محمد ارتباط بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 4-4]
 • حسنی، محمد بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]
 • حسینی، ابوالحسن مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 355-378]
 • حسینی، سید ابوالقاسم آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • حسینی، سید یعقوب ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ‏ایران ‏با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-1]
 • حسینی، سید یعقوب اولویت‌بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی: استفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 3-3]
 • حسینی، سیدمحمود ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]
 • حسینی، میرزا حسن بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 39-64]
 • حسینی، مرضیه سادات طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • حسن‌زادی، زهرا بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • حسن‌زاده، رمضان پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 13-34]
 • حسین بر، محمد اسلم ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]
 • حسن پور، اکبر طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]
 • حسن پور، ندا مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]
 • حسینی درونکلایی، سیده زهرا شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 483-512]
 • حسین زاده، سید علی اکبر تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • حسین زاده، سید علی اکبر بررسی عوامل اثرگذار بر فرایند خلق دانش در شرکت های کوچک و متوسط استان مازندران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 13-36]
 • حسین زاده، علی طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]
 • حسین زاده، مهناز تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • حسینی شکیب، مهرداد ارائه الگوی توسعه قابلیت‌های نوآورانه با تمرکز بر نوآوری سبز [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 323-362]
 • حسینعلی‌پور، مجتبی بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • حسنقلی پور، طهمورث فراتحلیل عوامل موثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 89-119]
 • حسین نیا، نیکتا بررسی نقش میانجی دوسو توانی و آوای سازمانی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 439-463]
 • حسینی نیا، غلامحسین نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-220]
 • حسن نژاد، حجت بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]
 • حشمتی، نرگس پژوهشی پیرامون موانع پذیرش زنان در ‌پُست‌های ‌مدیریت ‌آموزش‌ و پرورش [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 13-34]
 • حکاک، محمد طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]
 • حکاکی، امیر زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 133-165]
 • حکاک زاده، مینا ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 57-79]
 • حکیمی، ایمان بررسی تأثیر یادگیری‌مداری بر عملکرد محصول جدید: تبیین نقش واسط قابلیت دوسو توانی و چابکی سازمانی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 115-136]
 • حکیمی، ایمان دوسو توانی نوآوری: پیشایندها و آثار آن بر عملکرد محصول جدید [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 41-65]
 • حکیمی، حسن بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • حلیمی جلودار، حبیب‌اله آسیب‌شناسی مدیریت از منظر امام علی (ع) در سیاست ها و تدابیر اجتماعی [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 57-72]
 • حمیدی زاده، علی واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • حمیدی زاده، علی تبیین مدل کاربردی بازاریابی محتوایی بانکی با هدف افزایش سهم از بازار [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 407-433]
 • حمیدی زاده، محمد رضا بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • حمزه لو، محمد طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 409-431]

خ

 • خاتمی فیروزآبادی، سید محمد علی ارائه یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح صفر یا یک به منظور رفع پدیده تغییر در رتبه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 13-36]
 • خاکپور، مرتضی تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 257-275]
 • خانباشی، محمد افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • خباره، کبری نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 33-56]
 • خداپرست، مهدی نقش پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین‌المللی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 363-384]
 • خدادادحسینی، سیدحمید شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • خداداد حسینی، سیدحمید اخلاق کارآفرینان در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: رویکرد مبانی اسلامی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 261-287]
 • خداداد حسینی، سید حمید بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • خداداد حسینی، سید حمید طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • خدامی، سهیلا نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • خدامی، ُسهیلا بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 13-32]
 • خدامرادی، سعید بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • خرم، جلال بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • خسروی، مهدی مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 355-378]
 • خلیقی پور، سید عباس تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]
 • خلیلی، حسن تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • خلیلی، حسن بررسی تاثیر ظرفیت جذب و انتقال دانش بر عملکرد شرکت‌های هولدینگ چند کسب و کاره [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • خلیلی، صابر ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]
 • خمیس آبادی، جواد ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 129-166]
 • خمسه، عباس ارائه الگوی توسعه قابلیت‌های نوآورانه با تمرکز بر نوآوری سبز [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 323-362]
 • خواجه، فاطمه ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • خوراکیان، علیرضا بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • خوشفر، غلامرضا بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • خوشکردار، سید حجت‌الله بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]

د

 • داداشی، علیرضا تبیین مدل کاربردی بازاریابی محتوایی بانکی با هدف افزایش سهم از بازار [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 407-433]
 • داریوش، امین ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 167-196]
 • دامغانیان، حسین شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • دامغانیان، حسین الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-55]
 • دانایی فرد، حسن ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • دانایی فرد، حسن تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]
 • دانایی فرد، حسن طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • دانایی فرد، حسن واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • دانش فرد، کرم الله طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 13-41]
 • دانشور، مریم طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 37-62]
 • داوری، علی نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-220]
 • دیداری، جاوید نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • دیده خانی، حسین ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • درّی، بهروز طراحی مدل کنترل راهبردی برای صنایع ایران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 65-86]
 • دریایی، جواد بررسی تأثیر عملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداری‌ها (مطالعه‌ی موردی:شورای اسلامی شهر و شهرداری آباده) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 13-28]
 • درستکار احمدی، ناهید بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • درویش، مریم ارزیابی و سنجش چابکی در زنجیره ی تأمین (یک مطالعه ی موردی) [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 39-62]
 • دعایی، حبیب‌اله بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 35-54]
 • دعایی، حبیب اله مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 13-34]
 • دل انگیزان، سهراب ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 53-73]
 • دلخواه، جلیل بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • دلخواه، جلیل ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • دلخواه، جلیل وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 13-34]
 • دلخواه، جلیل طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • دنیایی، معصومه تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]
 • دهقان، احسان طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 295-320]
 • دهقان دهلوی، محمد علی ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • دهقانی سلطانی، مهدی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]
 • دهقانی سلطانی، مهدی نقش مکان و سرمایه فکری در دستیابی به مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد کسب و کارهای کوچک پوشاک [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 209-239]
 • دولتشاه، پیمان طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 151-184]

ذ

 • ذبیح زاده، کاظم رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]

ر

 • رادفر، رضا ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • رازقی، نادر تبیین عوامل موثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 63-86]
 • راضی، نسرین ارائه مدلی برای عوامل تعیین کننده عملکرد فروشنده های B2B صنعت مواد غذایی بر اساس دیدگاه اکوسیستم خدمت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 166-200]
 • رجایی پور، سعید بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • رجایی پور، سعید بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 59-76]
 • رجبی فرجاد، حاجیه بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 81-104]
 • رحیمی، حمید بررسی رابطه بین فرایند تبدیل مدیریت دانش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 59-76]
 • رحیمی، فرج الله ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • رحمانی، سحر ارائه مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ‏ایران ‏با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 1-1]
 • رحمانی، سوما تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]
 • رحمان سرشت، حسین رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • رحمتی، مریم ارائه مدل اکوسیستم کارآفرینی درکسب وکارهای گردشگری استان مازندران: رویکردی آمیخته [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 167-196]
 • رحیم نیا، فریبرز بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • رزاقی، محمد ابراهیم ساختاردهی عوامل مؤثر بر ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 57-79]
 • رساییان، امیر بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • رستگار، عباسعلی شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • رستگار، عباسعلی طراحی و تبیین مدل چابکی منابع انسانی در سازمان‌های پروژه محور [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 295-320]
 • رستمی، فاطمه ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 57-85]
 • رشیدی، اعظم شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • رشیدی، محمود نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • رضایی، الهام افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • رضایی، بیژن تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • رضایی، داود طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]
 • رضایی، فائقه بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • رضاییان، علی ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 493-515]
 • رضازاده، آمنه بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 277-293]
 • رضا زاده، مرتضی ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • رضائیان، علی طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • رضوی، دکتر سید مصطفی نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • رضوی، سید مصطفی بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • رضوی، سید مصطفی تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • رضوی، سیدمهدی برنامه ریزی درازمدت تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی: کاربردی از برنامه ریزی سناریو مبنا [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 41-65]
 • رضوانی، مهران شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-238]
 • رعیت پیشه، محمد علی ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • رعیتی دماوندی، مرتضی ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-231]
 • رفیعی مهرآبادی، نگار بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک ها [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 39-58]
 • رمضانی، ایوب بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • رمضانی، مجتبی تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • رمضان پناه، ندا طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]
 • رمضانپور نصیرمحله، احمد تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش‌ و مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 43-69]
 • رنجبریان، بهرام بازاریابی‌رابطه‌مند، رویکردی برای بهبود رضایت مشتری [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 63-82]
 • رنجبریان، بهرام بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • رهنورد، فرج اله شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • رهنورد، فرج اله عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 77-100]
 • رهنورد، فرج اله ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 63-80]
 • روح الامینی، مهدی شناسایی الگوهای ذهنی عوامل انسانی فروشگاه در خصوص شناسایی عوامل موثر بر خرید ناگهانی با کاربست روش کیو [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 99-123]
 • رودانی، امین ارایه مقوله های استراتژی همرقابتی و رتبه بندی آنها با روش AHP فازی در صنعت شیر و لبنیات [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 465-492]
 • روستا، علیرضا برندسازی تجاری فرش دستباف ایرانی؛ مطالعه ای با رویکرد نشانه شناختی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-27]
 • روشندل، ژینوس طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 7-40]
 • رونقی، محمدحسین چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • رونقی، محمدحسین ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری های تحول آفرین [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 59-79]
 • رئیس صفری، مجتبی تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]

ز

 • زارع، علی تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی: (خط تولید بدنه ی ایران خودرو) [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 37-56]
 • زارعی، عظیم تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]
 • زارعی، عظیم واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • زارعی، عظیم مدیریت اخلاقی بازار؛ شبیه سازی نقش هنجارهای اخلاقی - اسلامی در آمیخته بازاریابی سبز [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 235-255]
 • زارعی، عظیم استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • زارع بهنمیری، محمد جواد تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • زارع دیزج، علی تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • زارع شاهی، علی به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • زارعی متین، حسن واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • زارع نژاد، مهرداد برآورد شاغلین استان‌ها و تحلیل اثر بهبود فضای کسب و کار بر آن با تاکید بر ویژگی استان‌ها [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 433-458]
 • زالی، دکتر محمد رضا نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملّت شهر تهران [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 95-116]
 • زالی، محمد‌رضا بررسی تحلیلی آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 51-82]
 • زالی، محمدرضا آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • زالی، محمدرضا بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 6-6]
 • زالی، محمد رضا طرّاحی مدل ارزیابی عملکرد شعب بیمه با استفاده از تکنیک DEA(مطالعه‌ی موردی بیمه‌ی دانا) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 37-62]
 • زالی، محمد رضا تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • زالی، محمد رضا نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]
 • زاهدی، حمید ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • زاهدی، دکتر شمس السادت افزایش اعتمـاد عمومی بر پایه‌ی ارتقای فرهنگ پاسخ گویی [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 69-94]
 • زاهری، فهیمه بررسی سودمندی داده های حسابداری و مالی در ارزیابی ریسک اوراق بهادار (سهام) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 13-36]
 • زراء نژاد، منصور بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری(مورد مطالعه: تعاونی های مصرف استان ایلام) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 97-118]
 • زراء نژاد، منصور ارزیابی تأثیرفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: یک تحقیق تجربی بر مبنای چارچوب پارسونز [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 6-6]
 • زروکی، شهریار برآورد شاغلین استان‌ها و تحلیل اثر بهبود فضای کسب و کار بر آن با تاکید بر ویژگی استان‌ها [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 433-458]
 • زلفی، مهرداد شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 575-600]
 • زمانی، سعید تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • زمانی، محمود ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]
 • زنجیر چی، سید محمود تأثیر توانمندی‌های چابکی بر مزیت‌های رقابتی سازمان با رویکرد شبکه های بیز (مطالعه موردی شرکت‌های پارک علم و فناوری یزد) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 2-2]
 • زنگیان، سمیه بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • زنگیان، سمیه استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • زنگویی نژاد، ابوذر طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]
 • زهتابچیان، محمد حسین ارائه الگوی بازاریابی محصولات دانش بنیان مطالعه موردی(صنایع شیمیایی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 289-315]
 • زیودار، مهدی عوامل مؤثر برشکل‌گیری رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 138-163]

س

 • سیادت، سید علی بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]
 • سیادت، سید علی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]
 • سیادت، سید علی مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 627-660]
 • ساسانی، محمد هادی بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • ساعدی، رحمان بررسی رابطه بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت با نقش تعاملی رقابت بازار و حاکمیت شرکتی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 147-173]
 • سالار، جمشید بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]
 • سالار نژاد، علی اصغر مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 517-546]
 • سامری، مریم بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]
 • سیاه سرانی کجوری، محمد علی تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]
 • سیاه سرا نی کجوری، محمد علی بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس برعملکرد شرکت‌ها با اثر میانجی قابلیت‌های بازاریابی مورد مطالعه : شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • سپهوند، رضا بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری( با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان ) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 3-3]
 • سپهوند، رضا خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن ) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]
 • سجادی جاغرق، سید عبداله بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 303-321]
 • سجادی فر، مهدی بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها:مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 95-124]
 • سجودی، سکینه بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 127-154]
 • سیدامیری، نادر شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-238]
 • سید جوادین، دکترسید رضا رعایت اخلاق در فعالیت های بانکی و تأثیر آن بر روابط میان بانک و مشتری [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 117-136]
 • سید جوادین، سیدرضا بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • سید جوادین، سید رضا عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • سید حمید خداداد حسینی، دکتر ارائه مدلی برای عوامل تعیین کننده عملکرد فروشنده های B2B صنعت مواد غذایی بر اساس دیدگاه اکوسیستم خدمت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 166-200]
 • سیدعامری، میرحسن طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 97-113]
 • سیدعلیپور، سیدمصطفی مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران) [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 79-98]
 • سیدکلالی، نادر مطالعه نقش قابلیت ‏های اعتمادساز در پویاسازی کسب‏ وکار شرکت‏ های مشاوره مدیریت [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 33-51]
 • سید نقوی، میر علی بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-208]
 • سرایی نیا، الهام توسعه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زتجیره تامین ایران خودرو با رویکرد خلق ارزش [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 87-110]
 • سعیدی، پرویز مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 80-96]
 • سعیدی، پرویز ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • سعیدی، فرشاد طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]
 • سعیدی مهرآباد، محمد طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]
 • سعیدنیا، حمید رضا ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • سیفی، فاطمه واکاوی عوامل موثر بر شکل گیری پاکی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 559-579]
 • سیفی، محسن شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • سیف اللهی، ناصر تأثیر بازاریابی اخلاقی بر تصویر برند با میانجی‌گری مسئولیت اجتماعی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 295-317]
 • سفیدگر، سرور مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 269-294]
 • سلطانزاده، وحید تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 4-4]
 • سلطانزاده، وحید الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • سلطانزاده، وحید امکان استقرار سازمان های پاسخگوی سریع بر اساس مولفه های یادگیری سازمانی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 13-31]
 • سلطان زاده، جواد تبیین روابط علی- معلولی عوامل موثر برتوسعه ظرفیت نوآوری در فرارسی فناورانه صنایع غذایی منتخب ایران با رویکرد دنپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی فتح، مسعود تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 187-208]
 • سلیلی، سیده سروناز چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • سلیمی، قربانعلی بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • سلیمی، قربانعلی توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • سلیمی فرد، خداکرم آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • سماواتیان، حسین طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]
 • سینایی، حسنعلی بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • سینایی، حسنعلی بررسی‌ عوامل‌ مؤثر در ایجاد فشار عصبی‌ و نقش‌ آن‌ در کارایی‌ کارکنان‌ یک‌ پالایشگاه‌ [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 61-86]
 • سینایی، حسنعلی تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • سینایی، حسنعلی بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • سنگی نورپور، عباسقلی تکنیکهای رویکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی سبز و بررسی پیامدهای آن در جهت توسعه پایدار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 255-287]
 • سهرابی، بابک بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • سهرابی، طهمورث مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 601-625]
 • سهرابی، طهمورث مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 115-141]
 • سهرابی، مریم متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • سهرابی یورتچی، بابک چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • سودی، نعمت اله بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]

ش

 • شادنوش، نصرت اله مدل اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی (مطالعه موردی: نهاد کارآفرینی نمایندگان ساختمان ها- شهر تهران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 115-141]
 • شافعی، رضا برندسازی تجاری فرش دستباف ایرانی؛ مطالعه ای با رویکرد نشانه شناختی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 7-27]
 • شاکری، رؤیا ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • شاه بابایی، علی مدل جامع عوامل مؤثر بر عملکرد کسب‌وکارهای پوشاک ایران با رویکرد نقش هنرمندان رسانه‌ای [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 80-96]
 • شاهبندرزاده، حمید آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • شاهبندرزاده، حمید طراحی مدلی ساختاری برمبنای تحقیق در عملیات نرم جهت شناخت عوامل مدیریت جذب سرمایه گذاری خارجی (مورد مطالعه استان بوشهر) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 13-34]
 • شاهبندرزاده، حمید ارائه یک مدل براساس نقشه شناختی فازی جهت تحلیل عوامل اثرگذار بر رضایت مشتری ترمینال کانتینری ( مورد مطالعه: اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 147-170]
 • شاهدی، کامران بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 125-146]
 • شاهین، آرش ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • شائمی برزکی، علی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]
 • شیبانی، آزاد مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]
 • شجاع، الهام شناسایی علل تأخیر در پروژه های ساخت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه: پایگاه اطلاعاتی ASCE) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 97-132]
 • شجاعی، پیام ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]
 • شجاعی، پیام ارزیابی و اولویت‌بندی موانع پیاده‌سازی زنجیره تأمین سبز با استفاده از فرآیند رتبه بندی تفسیری (مورد مطالعه: شرکت تولید برق جنوب) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 63-88]
 • شجاعی، حمیرا طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 97-113]
 • شجاعی، محمد رضا چارچوبی تلفیقی جهت تدوین استراتژی در موسسه آموزش عالی آزاد راشد [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • شیخی، رحیم ارائه الگوی توسعه قابلیت‌های نوآورانه با تمرکز بر نوآوری سبز [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 323-362]
 • شخصیان، فاطمه بررسی عوامل مؤثر در تدوین استراتژی شرکت‌های هواپیمایی کم هزینه [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 39-64]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • شیرخدایی، میثم بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • شیرزادی اصفهانی، هما بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 57-82]
 • شریفی، بتول بررسی نگرش اعضا و مدیران تعاونی های مصرف نسبت به عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری(مورد مطالعه: تعاونی های مصرف استان ایلام) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 97-118]
 • شریفی پور، عباس طراحی و تبیین مدل جامع خریدآنی مشتریان مبتنی بر رویکرد رفتار مصرف‌کننده در فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 75-97]
 • شعار، مریم بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]
 • شفیعی نیک آبادی، محسن زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 133-165]
 • شکری، شهرزاد بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 81-104]
 • شکوهی، بابک اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • شمس، راحیل عوامل تعیین کننده‌ی ارزش ویژه‌ی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 73-96]
 • شمس، شهاب الدین ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • شهریاری، سلطانعلی بررسی نقش میانجی دوسو توانی و آوای سازمانی در تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 439-463]
 • شهرکی، علیرضا توسعه مدلی برای ارزیابی ریسک پروژه‏های ساخت مبتنی بر تئوری مجموعه اعداد راف [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 39-62]
 • شهودی، مریم ارتباط بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار و امنیت روانی با ابعاد اعتیاد به کار: دیدگاه کارکنان دانشگاه ارومیه [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 4-4]
 • شوال پور، سعید ارائه الگوی توسعه قابلیت‌های نوآورانه با تمرکز بر نوآوری سبز [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 323-362]
 • شول، عباس ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]

ص

 • صابری فرد، نیما طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 201-229]
 • صادقی، عباس بررسی رابطه‌ی خودپنداره و موفقیت مدیران مدارس در مقطع ابتدایی ناحیه‌ی 2 رشت [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 83-106]
 • صادقی، عباس بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • صادقی دروازه، سعید ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری قابلیت یادگیری بین سازمانی (مورد مطالعه: زنجیره‌تأمین ساپکو) [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 115-141]
 • صادقی مقدم، محمدرضا بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]
 • صادقی مقدم، محمدرضا ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]
 • صالحی، ابراهیم بررسی عوامل‌ مؤثر ‌بر ‌کاریابی ‌آموزش‌دیدگان ‌فنی ‌و ‌حرفه‌ای (مورد مطالعه: استان مازندران) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 87-116]
 • صالحی، صادق بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • صالحی، محمد طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش هوشمندی فناوری در کسب‌وکارهای فناورانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی امیری، سیدرضا بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 303-321]
 • صالحی طالشی، محمد جواد بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 37-61]
 • صالحی عمران، ابراهیم بررسی میزان برخورداری رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 2-2]
 • صالحی عمران، ابراهیم مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • صالحی عمران، ابراهیم عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • صالحی عمران، دکتر ابراهیم مدیریت پایداری: ارائه مدل پارادایمی توسعه آموزش عالی پایدار در دانشگاه‌های دولتی مازندران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 627-660]
 • صدفی رودسری، محمدعلی بررسی عکس العمل سرمایه گذاران به عملکرد مالی شرکت ها [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 53-74]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 101-124]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در اندازه گیری کارایی صنعت بانکداری(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید ارائه مدلی برای استقرار سیستم تولید پایدار در صنعت قطعات پلاستیک خودرو: رویکردی تلفیقی از فراترکیب و مدلسازی ساختاری تفسیری [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 137-161]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 575-600]
 • صفایی قادیکلایی، عبدالحمید واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 231-272]
 • صفایی قادیکلائی، عبدالحمید ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 53-71]
 • صفایی کنجین، منیژه بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-208]
 • صفائی قادیکلایی، عبدالحمید ارزیابی مقایسه ای استراتژی های زنجیره ی تأمین ناب، چابک و ناب-چابک [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 83-102]
 • صفدری رنجبر، مصطفی شناسایی و اولویت‌بندی عوامل درون سازمانی موثر بر اجرای موفق راهبردها [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 5-5]
 • صفری، سعید بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • صفری، سعید یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • صفری، علی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • صمدی، پروین بررسی رابطه‌ی جوّ سازمانی مدرسه با گرایش به کارآفرینی در دانش‏آموزان [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 57-82]
 • صنایعی، علی ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • صنایعی، علی شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • صنیعی فر، میثم بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 303-321]

ض

 • ضیاء، بابک طراحی و تبیین مدل جامع کارآفرینی دانشگاهی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 73-90]
 • ضیاء، بابک بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • ضیائی حاجی پیرلو، مصطفی ارائه مدل روابط مؤلفه های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری(مطالعه موردی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 3-3]
 • ضرغام، حمید طراحی الگوی بکارگیری استراتژی کانالهای توزیع ترکیبی در سازمانهای مالی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-7]

ط

 • طالبی، مهشید بررسی زمینه ها، عوامل و راهکارهای پذیرش بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک کشاورزی استان مازندران) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 2-2]
 • طالب پور، مهدی طراحی مدل ارزش‌گذاری اقتصادی دارایی‌های نامشهود با تاکید بر ارزش ویژه برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتسال ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 97-113]
 • طالب زاده، سهیل بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-1]
 • طالقانی، محمّد طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 201-229]
 • طاهری، رضا بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • طاهری، فاطمه شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 483-512]
 • طاهر پور، فاطمه بررسی رابطه بین ماهیت شغل و رضایت شغلی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 57-76]
 • طاهرپورکلانتری، حبیب ا... شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 35-52]
 • طاهرپورکلانتری، حبیب ا... شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • طاهرپور کلانتری، حبیب الله تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]
 • طباطبایی نسب، زهره بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • طباطبایی نسب، سیدمحمد بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • طبیبی، محمدرضا شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • طبیبی، محمدرضا بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • طبری، مجتبی بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 13-36]
 • طبری، مجتبی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • طبری، مجتبی هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • طبری، مجتبی شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]
 • طبری، مجتبی ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]
 • طبرسا، دکتر غلامعلی بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • طبرسا، غلامعلی طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • طلوعی، عباس بکارگیری شبکه‌های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی Falcon برای طراحی مدل کسب‌وکار مبتنی بر اینترنت اشیاء در حوزه پزشکی ازراه دور [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 13-37]

ع

 • عابدین، بهاره ساخت اجتماعی استراتژی: رویکردی تفسیری به چگونگی وضع استراتژی‌ها در سازمان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 7-27]
 • عادل آذر، دکتر شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • عارف نژاد، محسن بررسی وتحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) ویادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری( با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان ) [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 3-3]
 • عاقل، ابراهیم ابراهیم بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امور فنی و تولید مؤسسه‌های انتشاراتی [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 35-54]
 • عباسی، حمیدرضا نگاشت مفهومی رفتار کارآفرینانه کارکنان در سازمان های دولتی (رویکرد علم سنجی) [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 193-220]
 • عباسیان، عزت الله تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • عباسیان، فرزانه بررسی تأثیر برداشت های مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آن‌ها(مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 29-52]
 • عبدالباقی، عبدالمجید بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • عبدالهی، بیژن طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]
 • عبدالهی، علی ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]
 • عرب احمدی، حامد طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-128]
 • عرفانی زاده، فریبرز طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 7-130]
 • عزیزی، مصطفی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]
 • عیسی آبادی، محمد بررسی تأثیر استراتژی‌های لجستیک بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلگری اثربخشی خدمت مشتری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 627-648]
 • عسگری، محمد هادی نقش پراکندگی قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی بر برنامه های استراتژی بازاریابی و عملکرد کسب و کار با نقش تعدیلگر پویایی بازار و هماهنگی و همسویی بازاریابی بین‌المللی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 363-384]
 • علی احمدی، علیرضا مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 269-294]
 • علی احمدی جشفقانی، حسین مدیریت تحول آموزش فنی و حرفه‌ای در ساحت‌های اقتصادی -حرفه‌ای و علمی - فناوری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 269-294]
 • علامه، سیدمحسن طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]
 • علامه، سید محسن بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی: واحد نیرو محرکه ی شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 75-100]
 • علیپور، وحیده بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • علیپور، وحیده تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 143-165]
 • علی پور درویش، زهرا ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • علی زاده، مهدی طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • علیزاده، رمضان بررسی ارگانیکی یا مکانیکی بودن ساختار سازمانی موجود دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس و تعیین ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 13-40]
 • علیزاده، نسیم تبیین روابط علی- معلولی عوامل موثر برتوسعه ظرفیت نوآوری در فرارسی فناورانه صنایع غذایی منتخب ایران با رویکرد دنپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده ثانی، محسن شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • علیزاده ثانی، محسن شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 153-177]
 • علیزلده ثانی، محسن تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]
 • علمی، الهام کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 79-114]
 • عموزاد مهدیرجی، حنان طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 209-233]
 • عموزاد مهدیرجی، حنان طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 409-431]
 • عیوضی نژاد، سلمان ارائه چهارچوبی اقتضایی برای شکل گیری شرکت‌های کانگلومرت بر اساس منطق های حاکم در فضای کسب و کارهای ایران [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 197-227]

غ

 • غضنفری، مهدی تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]
 • غفاری، رحمان بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 277-293]
 • غفاری، رحمان عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 513-533]
 • غفاری، فرهاد کاربرد پویایی سیستم در ارزیابی فرایندهای مدیریت دانش برکارایی زنجیره تامین [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 79-114]
 • غلامی، عبدالخالق طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 13-41]
 • غلامیان، محمدرضا ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • غلامی آواتی، رمضان دوسو توانی نوآوری: پیشایندها و آثار آن بر عملکرد محصول جدید [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 41-65]
 • غلامی اواتی، رمضان بررسی ارتباط بین بازارمداری و عملکرد شرکت‌های مواد غذایی بورس [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 59-82]
 • غلامپور، سیروس ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-231]

ف

 • فارسی زاده، حسین تأثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 2-2]
 • فیاضی، مرجان رابطه بین انگاشت قدرت و سیاست شناسی سازمانی با تعهد و عملکرد کارکنان [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 73-96]
 • فاطمی، مهدی طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 7-40]
 • فانی، علی اصغر طراحی مدل ترک خدمت داوطلبانه کارکنان [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 375-410]
 • فانی، مجید تاثیر هوش تجاری بر کیفیت تصمیم گیری کارآفرینان با متغیر میانجی کیفیت اطلاعات، کیفیت داده و نوآوری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 229-253]
 • فتاحی، مجید ارائه مدل ارزیابی نقش بازاریابی حسی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 157-179]
 • فتاحی، مجید بکارگیری آمیخته بازاریابی اجتماعی جهت سنجش پیامهای تبلیغاتی در راستای بهبود سلامت جامعه [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 277-293]
 • فتاحی، مهدی بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • فتحی، بهمن بررسی رابطة جوّ سازمانی و رضایت شغلی معلمان در شهرستان ماسال در استان گیلان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 55-78]
 • فتحیان، محمد تحلیل و مقایسه بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدمات و تولیدی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 103-127]
 • فدایی، مهدی طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 201-229]
 • فدایی فتح آبادی، فرشید ارائه مدل کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت جرثقیل ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 233-247]
 • فراست، علیرضا تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • فرتاش، کیارش ارائه چارچوب و ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین با رویکرد مشارکتی در صنعت خودرو ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 319-346]
 • فرجی، بهیه بررسی نقش عدالت سازمانی در اجرای اثربخش استراتژی های سازمانی در صنایع مواد غذایی استان آذربایجان غربی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 1-1]
 • فریسات، حمیده بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • فرهادی محلی، علی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • فرهادی نژاد، محسن الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-55]
 • فرهنگی، علی‌اکبر بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • فصیح، الهام شناسایی الگوهای ذهنی عوامل انسانی فروشگاه در خصوص شناسایی عوامل موثر بر خرید ناگهانی با کاربست روش کیو [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 99-123]
 • فیض، داود بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • فیض، داود پیشایندها و پیامدهای اسکیزوفرنی برند (مورد مطالعه: صنعت خودرو کشور) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 29-58]
 • فیض، داود استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • فیضی، کامران ارزیابی آمادگی دانشگاه هوشمند تحت فناوری های تحول آفرین [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 59-79]
 • فطرس، محمد حسن بررسی تطبیقی اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران در دو بخش دولتی و خصوصی؛ مطالعه‌ی موردی: بانک های شهر تهران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 101-126]
 • فقیه، نظام الدین نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]
 • فقهی فرهمند، ناصر طراحی یک مدل رشد سازمانی در صنعت قطعه سازی خودرو با استفاده از رویکرد پویایی سیستم [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 6-6]
 • فلاح تفتی، سعید شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • فلاح لاجیمی، حمیدرضا ارزیابی تامین‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان با ترکیب روش های دمپستر شافر و تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 115-150]
 • فلاح لاجیمی، حمیدرضا ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]
 • فولادی سوادکوهی، فاطمه تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]

ق

 • قاسمی، احمدرضا رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • قاسمی، احمدرضا ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 91-112]
 • قاسمی، جمال مدل پرتفولیو اعضای هیأت علمی دانشگاه با رویکرد شبکه‌ های عصبی - فازی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 355-378]
 • قاسمی، سعید طراحی الگو و اهمیت سنجی عوامل موثر بر ارزیابی اثربخشی برنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس رویکرد دلفی و AHP (مطالعه موردی: ادارات دولتی شهر اصفهان) [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 13-41]
 • قاسم‌نیا عربی، نرجس طراحی سیستم خبره فازی برای تحلیل شکست‌های فرایند خرید در بیمارستان‌ بوعلی ساری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 123-146]
 • قاضی زاده، مصطفی بررسی موانع ارتباط اعضای هیأت علمی با بخش صنعت در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (رویکرد ترکیبی دلفی و بازاریابی اجتماعی) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 5-5]
 • قاضی زاده، مصطفی یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]
 • قاضی نوری، سپهر بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها:مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 95-124]
 • قاضی نوری، سید سپهر طراحی چارچوب انتخاب کسب‌وکارهای فاوابنیان متناسب با سطح بلوغ شهر هوشمند [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 7-40]
 • قانع نیا، مریم طراحی مدل شایستگی مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 133-155]
 • قائدی، مریم تبیین عوامل موثر بر تولید علمی (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران) [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 63-86]
 • قربانی، علی پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 205-227]
 • قربانی، علیرضا اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 125-148]
 • قربان پور، احمد آمیخته مدل‏سازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه‏ای فازی برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 7-7]
 • قره چه، منیژة بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه‌ی بانکداری الکترونیک [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 43-62]
 • قلاوندی، حسن تبیین رابطه بین کارراهه شغلی و تعهد سازمانی [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 4-4]
 • قلاوندی، حسن الگوی علّی روابط بین رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 4-4]
 • قلی پور، رحمت الله بررسی موانع ایجاد دولت الکترونیک در ایران با تمرکز بر مشکلات مربوط به تبادلات پولی و مالی ازطریق شبکه ی بانکی در کشور [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 83-106]
 • قلی پور، رحمت اله طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • قلی پور، شهربانو شناسایی الگوهای ذهنی عوامل انسانی فروشگاه در خصوص شناسایی عوامل موثر بر خرید ناگهانی با کاربست روش کیو [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 99-123]
 • قلی پور کنعانی، یوسف هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 239-259]
 • قلی پور کنعانی، یوسف ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • قلی زاده، آذر ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • قلی زاده، رضا بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • قنبری، راضیه ابهام هدف و بدبینی سازمانی در بخش دولتی: آیا برداشت از سیاست سازمانی متغیر اثرگذاری است؟ [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 171-192]
 • قهرمانی، جعفر شناسایی سازوکارهای اجرایی رهبری خدمتگزار در سازمان بیمه سلامت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 273-301]
 • قهرمانی، سمانه خود برتربینی روانشناختی و ارتقاپذیری کارکنان: تحلیل نقش میانجی شبکه سازی سیاسی ( مورد مطالعه: شرکت لیزینگ صنعت و معدن ) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 1-28]
 • قوسی، روزبه طراحی مدل مرجع عملکرد فرآیندگرا (PPRM) برای یک سازمان فعال در حوزه فناوری اطلاعات بانکی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 379-407]

ک

 • کاباران زاده قدیم، محمدرضا شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • کاباران زاده قدیم، محمدرضا ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 129-166]
 • کابلی، الهام تاثیر شبکه اجتماعی مدیران اجرایی بر عملکرد کسب و کارهای نوپا در ایران: شواهدی مبتنی بر یافته های دیده بان جهانی کارآفرینی(GEM) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 1-1]
 • کاشانی پور، محمد بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 121-138]
 • کاشانی پور، محمد امنیت شغلی و مدیریت سود [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 83-104]
 • کاظمی، رضا ارائه مدل ارزیابی نقش بازاریابی حسی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای منتخب استان مازندران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 157-179]
 • کیاکجوری، داود تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه حیات سازمانی (مورد مطالعه: سازمان هتل داری غرب استان مازندران) [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 1-1]
 • کیاکجوری، داود مرور سیستماتیک عوامل فردی موثر بر عملکرد شتابدهنده‌ها [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 13-40]
 • کیاکجوری، کریم تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 87-108]
 • کیا کجوری، داود تدوین مدل سبک رفتار سیاسی مدیران در شرکتهای هولدینگ [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 187-208]
 • کامیاب مقدس، امین تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • کاملی، محمد جواد بررسی عوامل تاثیر گذار شبکه اجتماعی بر توسعه کارآفرینی کسب کارهای خانگی بامیانجی ویژگیهای شبکه اجتماعی (شواهدی از صنایع غذایی) [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 189-208]
 • کیانی، کیومرث تأثیر ظرفیت هوش تجاری، یادگیری شبکه ای و نوآوری بر عملکرد شرکت های نوپا ( استارت آپ ها) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 257-275]
 • کیانفر، کامران اثر زنجیره تامین کارآفرینانه و توسعه محصول جدید بر عملکرد شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت نوشیدنی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 75-92]
 • کاویانی، حسین طراحی الگوی بکارگیری استراتژی کانالهای توزیع ترکیبی در سازمانهای مالی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-7]
 • کاوسی، مریم شناسایی و رتبه بندی عوامل موفقیت در فرآیند مذاکره تجاری با چین [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • کتابی، سعیده بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • کرامت، محمد امیر ارائه مدل بازاریابی زنجیره تأمین یکپارچه صنعت ساختمان در بانک مسکن [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 167-185]
 • کرامتی، محمدعلی مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 601-625]
 • کردلویی، حمیدرضا مدل‌سازی و شبیه‌سازی وضعیت پایداری صندوق‌های بازنشستگی بر اساس ریسک‌های حقوق و دستمزد و نرخ بازده سرمایه با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها (موردمطالعه سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 49-77]
 • کردنائیج، اسداله شناسایی و تبیین اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری ایران [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 1-1]
 • کردنائیج، اسداله طراحی مدل تحول استراتژیک در سازمانهای سلسله مراتبی: رویکرد نظریه داده بنیاد [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 67-95]
 • کردنائیج، اسداله نگاشت تکاملی مفهوم "جوان‌سازی سازمانی" به عنوان قلمرو پژوهشی(2019-1965): تحلیل علم سنجی و شکاف های پژوهشی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 241-267]
 • کردنائیج، اسداله بررسی تأثیر استراتژی‌های لجستیک بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلگری اثربخشی خدمت مشتری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 627-648]
 • کرد نائیج، اسد اله بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • کریمی، اصف رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • کریمی، سعید بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 89-104]
 • کریمی، سلیمان پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 13-38]
 • کریمی، فروزان نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • کریمی، مردعلی تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی . مطالعه ی موردی؛ ‏کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 37-58]
 • کریمی علویجه، محمد رضا رابطه فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد صادراتی در شرکت های کوچک و متوسط صادرکننده خدمات فنی و مهندسی [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 57-74]
 • کزازی، ابوالفضل چارچوب مناسب تصمیم‏گیری در برون‏سپاری IT [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 105-124]
 • کسمتی، محمدرضا مدل جذب‌، انتخاب، افت در رفتار سازمانی و تجانس شخصیت مدیریتی [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 107-122]
 • کفاش پور، آذر بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • کلابی، امیرمحمد اخلاق کارآفرینان در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ایران: رویکرد مبانی اسلامی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 261-287]
 • کلایی دارابی، رضا ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • کیماسی، مسعود مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]
 • کیهان، جواد بررسی رابطه کارتیمی ویادگیری سازمانی باتعالی سازمانی: باآزمون نقش میانجی اخلاق حرفه ای وچابکی سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 167-191]
 • کوه کن موخر، امیر تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 2-2]

گ

 • گشتاسبی، محمد بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]
 • گلدوست، یاسر شناسایی علل تأخیر در پروژه های ساخت با رویکرد فراترکیب (مورد مطالعه: پایگاه اطلاعاتی ASCE) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 97-132]
 • گنجعلی، اسداله تبیین مدل نقش اقدامات منابع انسانی بر انگیزه خدمت عمومی با رویکرد روانشناختی [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 185-206]

ل

 • لبافی، سمیه شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان های فرهنگی شهر اصفهان [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 1-1]

م

 • مانیان، امیر بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • مانیان، امیر چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • متاجی نیموری، فاطمه ارائه مدل همپایی اجتماعی مدیریت شایعه در واحد های منتخب دانشگاه آزاد [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 493-515]
 • متانی، مهرداد ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • متوسلی، محمود تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • مجیدی، سارا ارزیابی کارآیی گروه های آموزشی دانشگاه از مناظر آموزشی، پژوهشی و کارآفرینانه [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 149-180]
 • مجیدپور، مهدی تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]
 • محرابی، علی طراحی و اعتبار یابی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیتهای بازاریابی پویا [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 649-671]
 • محمدی، داریوش ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 63-80]
 • محمدی، داریوش شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • محمدی، رحمان طراحی مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با تکنیک داده بنیاد (شاهد تجربی: گروه صنایع غذایی سولیکو کاله ) [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 67-96]
 • محمدی، رضا ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • محمدی، علی ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 93-112]
 • محمدیان، ایوب اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 125-148]
 • محمدیان، محمود طراحی الگوی بکارگیری استراتژی کانالهای توزیع ترکیبی در سازمانهای مالی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-7]
 • محمدیان، محمود چارچوب پیاده سازی بازاریابی اینترنتی با استفاده از رویکرد تفسیری در صنعت نوشیدنی [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 135-153]
 • محمدی‌ثابت، ناهید الگوی خود مدیریتی درونی کارکنان: رویکرد رفتارگرایی جامع [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 29-55]
 • محمدحسینی، نسرین وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 13-34]
 • محمدزاده، پرویز بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه های صنعتی ایران [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 127-154]
 • محمدی زاده، چنگیز شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]
 • محمدشفیعی، مجید شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی بیمه الکترونیک و تاثیر آن بر مزیت رقابتی و سودآوری در شرکت‌های منتخب بیمه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 581-602]
 • محمدی شهرودی، حامد بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • محمدی فاتح، اصغر مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 517-546]
 • محمدی فر، یوسف تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • محمدهاشمی، زهرا بررسی اثرات مداخلات دولتی بر عملکرد نوآورانه بنگاه‌ها:مطالعه موردی شرکت-های دانش‌بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 95-124]
 • محمودی، ادریس طراحی و اعتبار یابی مدل عوامل موثر برصادرات فرش دستباف از دیدگاه قابلیتهای بازاریابی پویا [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 649-671]
 • محمودزاده، محمود اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 107-130]
 • مختاری بایع کلایی، مهران بررسی تاثیر مولفه های فرهنگی بر ساختار شرکت های کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 303-321]
 • مختاری پور، مرضیه بررسی رابطه بین تئوری هوش هیجانی وتئوری های رهبری [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 39-56]
 • مخلص آبادی، شهرام شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • مدنی، سیده سارا نقش‌های علّی و میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی در عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 103-132]
 • مدهوشی، مهرداد تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • مدهوشی، مهرداد آسیب شناسی سازمانی در یک شرکت دولتی [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 125-148]
 • مدهوشی، مهرداد تبیین نقش استراتژی برون سپاری بر بهره وری سازمان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 2-2]
 • مدهوشی، مهرداد تعیین نیازمندی‌های مشتریان شرکت ایران خودرو دیزل با رویکرد AHP فازی مطالعه‌ی موردی: (شرکت ایران خودرو دیزل، اتوبوس C457) [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 117-142]
 • مدهوشی، مهرداد مکان‌یابی مناسب امور بهره‌برداری و توزیع آب (شرکت توزیع آب مازندران) [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 79-98]
 • مدهوشی، مهرداد بررسی بقای شرکت‌های تازه‌وارد صنایع برق‌و‌الکترونیک استان مازندران بر اساس ویژگی شرکتی و صنعت [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 6-6]
 • مدهوشی، مهرداد بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • مدهوشی، مهرداد ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • مدهوشی، مهرداد تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • مدهوشی، مهرداد عارضه یابی فرایند مدیریت منابع انسانی در سازمان فنی و حرفه‌ای ( مورد مطالعه: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران). [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 115-137]
 • مرادی، علیرضا شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • مرادی، محمود بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • مرادی، هادی واکاوی ارزش لذت گرایی و فایده گرایی در خریدهای برخط [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 13-37]
 • مرادی عباس‌آبادی، محمود تفاوتهای فردی در آموزش زبان [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 1-17]
 • میرانی انارمرزی، سیداحسان واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 231-272]
 • میرباقری، فاطمه اولویت بندی کاربردهای اینترنت‌اشیا برای نوآوری در آمیخته بازاریابی با توجه به عوامل فناورانه، قانونی و بازار کشور ایران [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 125-148]
 • مرتضوی، احسان بررسی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری سیار مورد مطالعه: دانشجویان رشته‌های مدیریت، دانشگاه تهران و فردوسی مشهد [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 7-7]
 • مرتضوی، دکتر سعید بررسی تأثیر ادراک از عدالت و اعتماد بر طفره‌رفتن اجتماعی تیم‌ها در تسهیم دانش :تیم های تحقیق و توسعه‌ی مستقر در شهرک صنعتی طوس مشهد [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 137-162]
 • مرتضوی، سعید بررسی نقش واسط عرق ملّی و ادراک از کیفیت محصول بر قصد خرید کالای وارداتی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 109-134]
 • مرتضوی، سعید مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 13-34]
 • مرتضوی، سعید بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • مرتضوی، سعید نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 5-5]
 • مرتضوی، سعید بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • میرزایی، بهنام شناسایی تاثیر بازاریابی کلامی الکترونیک در شبکه‌های اجتماعی بر خلق ارزش مشترک(مورد مطالعه: صنعت استارتاپ‌های گردشگری) [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 211-238]
 • میرزایی فر، مرضیه تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • مرزبان، شیرمراد بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 6-6]
 • میرسپاسی، ناصر طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • میرسپاسی، نیلوفر بررسی تأثیر فناوری‌های هوشمند بر پایداری شرکت‌ها با نقش میانجی استراتژی پایداری شرکت‌ها [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 81-104]
 • میرظفرجویان، سیدحسین شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت نمایشگاه های تخصصی بین المللی ( صادراتی ) [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 119-138]
 • مزاری، ابراهیم نقش یادگیری خودراهبـر بر سرمایه‌های انسانی سازمان‌های دولتی(مورد: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 33-56]
 • میزانی، ندا طراحی نه طرح برای ارزیابی عملکرد گروه آموزشی مدیریت در دانشگاه های دولتی کشور [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 101-124]
 • مزروعی نصرابادی، اسماعیل طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 151-184]
 • مسافری قمی، مراد شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • مسیبی، علیرضا بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر کیفیت استراتژی در زنجیره تامین سبز با تبیین نقش رابطه گرایی؛ (مورد مطالعه شرکتهای اقماری و وابسته به ایران خودرو) [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 4-4]
 • مستقیمی، محمودرضا ارائه مدل عوامل موثر بر بین المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 29-47]
 • مستقیمی، محمود رضا ارزیابی درونی رویکرد مطمئن تضمین کیفیت مدیریت آموزش عالی‌ [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 13-38]
 • مسماع خسروشاهی، التاز ارائه چارچوب و ارزیابی آمادگی زنجیره تأمین با رویکرد مشارکتی در صنعت خودرو ایران [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 319-346]
 • مشبکی، اصغر نظریه‌ی نهادی نوین تلفیقی و نقش آن بر ایجاد مزیت رقابتی [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 149-174]
 • مشبکی، اصغر بررسی تاثیر قابلیت‌های پویایی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 6، شماره 12، 1393، صفحه 1-1]
 • مشبکی، اصغر ارائه مدلی برای عوامل تعیین کننده عملکرد فروشنده های B2B صنعت مواد غذایی بر اساس دیدگاه اکوسیستم خدمت [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 166-200]
 • مشبکی اصفهانی، اصغر احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 5-5]
 • مشرف جوادی، محمدحسین تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی؛ نقش میانجی‌گری چابکی سازمانی و مزیت رقابتی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 149-168]
 • مصدق‌راد، علی‌محمد بررسی رابطه‌ی رضایت شغلی کارکنان با سبک مدیریت مدیران بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 143-172]
 • مظلومی، نادر اولویت بندی موانع تاثیرگذار بر پیاده سازی برنامه های استراتژیک در صنعت داروی کشور [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 6-6]
 • مظلومی، نادر طراحی الگوی بکارگیری استراتژی کانالهای توزیع ترکیبی در سازمانهای مالی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 7-7]
 • معتمدفرد، آسیه مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-136]
 • معجونی، حسین نقش مدیریت استعداد در عملکرد شغلی با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 321-352]
 • معروفی نقدهی، فخرالدین شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • معماریانی، عزیزا.. طراحی سیستم دانش محور کشف تقلب در شرکت های بیمه: رویکرد فازی [دوره 3، شماره 6، 1390، صفحه 155-178]
 • معمارزاده، غلامرضا طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • مغدانی، رضا اولویت‌بندی عوامل موثر بر فراموشی سازمانی: استفاده ازمدل تحلیل شبکه‌ای فازی با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 3-3]
 • مفاخر، زهرا عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-160]
 • مقدم، علیرضا زنجیره اقدامات لازم برای دستیابی به تحقیق و توسعه باز پایدار در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 133-165]
 • مقدمی، مجید بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • مقدمی، مهدی بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه ی موردی: واحد نیرو محرکه ی شرکت ایران خودرو [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 75-100]
 • مقیمی، روح الله طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-52]
 • مقیمی، سید محمد بررسی رفتارکارآفرینانه مدیران میانی دانشگاه تهران [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 6-6]
 • ملاحسینــی، علی بررسی رابطه بین مهارت‌های خودمدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان‌های استان کرمان [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 105-120]
 • ملا علی زاده، صابر طراحی الگوی یکپارچه اختلالات-ریسک مالی در زنجیره تامین ناب با رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 31-52]
 • ملیحی، سید احسان متد تعیین مسیرپرریسک در بین مسیرهای چندگانه فرآیند کسب وکار [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 39-72]
 • ملکی، محمدحسن رویکرد پویایی سیستم‌ها به نظام‌های سنجش عملکرد؛ بررسی مدل تعالی H3SE در صنعت پتروشیمی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • ملک اخلاق، اسماعیل بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • ملکیان، اسفندیار تبیین اثرات سرمایه‌ی فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروسازی با رویکرد فازی [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 135-156]
 • ملک زاده، غلامرضا بقا، مقاومت، فرصت‌طلبی و رشد سازمان‌ها در موقعیت‌های چالشی: ارائه مفهومی استراتژیک از انواع سازمان‌های تاب‌آور [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 289-313]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی بررسی تأثیر قابلیت های بازاریابی برکارآفرینی سازمانی شرکت های کوچک ومتوسط (مطالعه موردی شرکت موادغذایی تهرآن همبرگر) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 129-152]
 • ملکی مین باش رزگاه، مرتضی استراتژی کسب‏ وکار دیجیتال برای ورود به بازارهای بین المللی مبتنی بر پارادایم رایانش ابری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 317-353]
 • ملکی مین باشی رزگاه، مرتضی بررسی تاثیر سرمایه‌های ناملموس برعملکرد شرکت‌ها با اثر میانجی قابلیت‌های بازاریابی مورد مطالعه : شرکت‌های شهرک صنعتی شهر سمنان [دوره 5، شماره 9، 1392، صفحه 5-5]
 • منیدری، رمضانعلی رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی مدیران با سلامت سازمانی [4.1، شماره 12، 1383، صفحه 41-60]
 • منصوری مؤید، فرشته وفاداری مشتریان: بررسی نقش نوآوری، ارزش ویژه مشتری، فرهنگ پذیری و تبلیغات [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 13-34]
 • منطقی، منوچهر بررسی اثر عملکردی پیشرانهای سازمانی شایستگی پلتفرمی در شرایط عدم اطمینان محیطی: با نقش میانجی‌ شایستگی پلتفرمی [دوره 12، شماره 23، 1399، صفحه 181-209]
 • منطقی، منوچهر ارائه مدل یکپارچه سازی شرکاء در فرآیند توسعه محصولات جدید مبتنی بر پلتفرم در صنعت فضایی ایران [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 125-141]
 • مهارتی، یعقوب بررسی نقش واسط سوگیری روانشناختی در رابطه بین ابعاد فرهنگ ملی و رفتارهای غیرعقلایی [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 81-103]
 • مهدی، محمد مدیریت دانش در صنعت بانکداری و مالی: سهم فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 517-546]
 • مهدی زاده، مهران بررسی تأثیر کارآفرینی استراتژیک بر دست یابی به مزیت رقابتی- مطالعه موردی صنعت ساختمان و مسکن [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 7-7]
 • مهدوی، ایرج واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 231-272]
 • مهرابی، علی تصمیم‏گیری برای انتخاب سبد سهام؛ مقایسه‏ی الگوریتم‏های ژنتیک و زنبور عسل [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 4-4]
 • مهراب پور، مجتبی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • مهرآرا، اسدالله ارائه مدل مدیریت تغییر در صنعت خودروسازی با استفاده از تکنیک آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 255-278]
 • مهرارا، اسدالله شناسایی ابعاد و مؤلفه های مؤثربر تعدیل منابع انسانی دردانشگاه آزاد اسلامی ) مطالعه موردی-استان مازندران ( [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 71-102]
 • مهری بازقلعه، عاطفه بررسی اثر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری(مورد مطالعه:کسب و کارهای موجود در صنف آرایشی و بهداشتی استان قزوین) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 73-95]
 • مهری بازقلعه، عاطفه تبیین نقش مدیریت منابع انسانی بر عملکرد شرکت‌های صنعتی و تجاری استان قزوین با تاکید بر نقش میانجی راهبرد کسب‌وکار [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 143-165]
 • مهربان، حمید بررسی رابطه‌ی بین مهارت‌های ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 123-144]
 • مهرپویافر، ندا تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]
 • مهر علی، امیر هوشنگ شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر برحفظ و نگهداشت کارکنان متخصص سازمان ساصد [8.1، شماره 29، 1387، صفحه 37-56]
 • مهرگان، محمدرضا تحلیل کارایی فنی پالایشگاه‌های نفت کشور با استفاده از مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی وتحلیل پوششی داده‌ها(Neuro-DEA) [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 105-128]
 • مهرگان، محمدرضا تبیین مولفه های رفتاری تاثیرگذار بر روش شناسی های تحقیق در عملیات با استفاده از رویکرد تحلیل جامع ریخت شناسی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 279-304]
 • موحدی، محمد مهدی شناسایی معیار‌‌های کلیدی عملکرد و ارزیابی شبکه تأمین حلقه بسته سبز با رویکرد DANP فازی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 221-253]
 • موحدی، محمد مهدی ارائه مدلی برای سیستم لجستیک اجرایی عملیات کراس داک (شواهد تجربی: شرکت ایران خودرو) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 129-166]
 • موحدی فر، محمدصادق طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش هوشمندی فناوری در کسب‌وکارهای فناورانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • موحد منش، صادق علی مدل یابی تأثیر ابعاد کارآفرینی استراتژیک-مطالعه موردی گروه پیمان آمل [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 3-3]
 • موسی خانی، مرتضی طراحی مدل استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 13-37]
 • موسی زاده، مهدی ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد جهادی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 143-165]
 • موسوی، سید عبدالرضا احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 5-5]
 • موقر، مرتضی شناسایی و رتبه‎بندی شاخص‎های موفقیت در مذاکره تجاری با روس‎ها [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 153-177]
 • مومنی، ماندان طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 459-482]
 • مومنی، منصور طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 209-233]
 • مومنی، منصور طراحی مدل پویای سیستم در زنجیره تامین تاب آور کسب و کار دارو (شاهد تجربی: شرکت دارویی برکت) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 409-431]

ن

 • نایب زاده، شهناز بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • نادری، نادر تحلیل سلسله مراتبی اجزای مدل رکود بنگاه‌های صنعتی با هدف ارائه راهبرد [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 181-207]
 • نادری، نادر ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 53-73]
 • نادری، ناهید بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]
 • نادری، ناهید توانمند سازی کارکنان از طریق آموزش‌های ضمن خدمت (مورد مطالعه شرکت پالایش نفت اصفهان) [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 121-140]
 • نازآبادی، محمد رضا مدل برونسپاری خدمات و وارانتی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 13-28]
 • نیازآذری، کیومرث ارایه مدل مراکز رشد وفناوری و تاثیر آن بر توسعه پایدار و توسعه فناوری، با نقش میانجی رشد و نوآوری(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران) [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 129-148]
 • نیازآذز، مرضیه طراحی و اعتباریابی پرسشنامه دی ان ای سازمانی [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 7-130]
 • نیایش نیا، پیمان ارائه مدل ترکیبی مدیریت ریسک تغییرات در پروژه‌های طرح و ساخت توام EC در طرح های اجرایی حوزه صنعت نفت ایران [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 209-231]
 • ناظمی، شمس‌الدین تبیین رابطه ابعاد عدالت سازمانی و جنبه‌های گوناگون رضایت از جبران خدمات [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 3-3]
 • نبوی چاشمی، سید علی پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 205-227]
 • نجف بیگی، رضا طراحی الگوی تعالی سازمانی در بخش دولتی [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 6-6]
 • نداف، مهدی بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش و تاثیر آن بر عملکرد فرد در صنعت مالی و بانکداری [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 143-168]
 • نژاحسین، سیدحمزه ارائه چارچوب اندازه گیری سازه بازارپذیری به عنوان عاملی مهم از زیست بوم تجاری سازی نانوفناوری: یک مطالعه آمیخته [دوره 13، شماره 26، 1400، صفحه 53-73]
 • نسیمی، محمد علی ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • نصیری، آذر تأثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد ؛ مطالعه‌ی موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 127-148]
 • نصیری، مجتبی ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • نصیری، محمد بررسی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی کشوربااستفاده از تکنیک تاکسونومی [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 53-72]
 • نصر اصفهانی، علی تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • نصر اصفهانی، علی شناسایی پیشایند‌ها و پیامد‌های برند فردی کارآفرینان مطالعه موردی: کارآفرینان شهر اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 207-228]
 • نظری، محسن ارائه چارچوب ادراک‌های مصرف‌کننده از تخفیف و مدیریت ادراک‌های خلق ارزش و تخریب ارزش [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 57-85]
 • نظری، محسن ارایه مقوله های استراتژی همرقابتی و رتبه بندی آنها با روش AHP فازی در صنعت شیر و لبنیات [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 465-492]
 • نظرپوری، امیرهوشنگ طراحی و تبیین مدل هوشمندی رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 7-7]
 • نظرپوری، امیرهوشنگ مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 535-558]
 • نظری پور، امیر هوشنگ بررسی کیفیت خدمات آن لاین در شرکت رجاء [دوره 3، شماره 5، 1390، صفحه 53-68]
 • نعلچی کاشی، علیرضا بررسی نقش ناهمخوانی برند و ناهمگن‌بودن مصرف‌کنندگان بر تمایل به جایگاه‌یابی مجدد برند [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 97-128]
 • نعمتی، محمدعلی نقش تعدیل کننده تعهد سازمانی در رابطه بین یادگیری سازمانی با مدیریت جانشین پروری (مطالعه موردی: دانشگاه های منتخب تهران) [دوره 5، شماره 10، 1392، صفحه 2-2]
 • نیک کار، امیر نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب مشهد [دوره 6، شماره 11، 1393، صفحه 5-5]
 • نیک نام، زهرا ارائه الگویی تطبیق یافته جهت بخش بندی مشتریان بانک‌ها بر اساس ارزش دوره عمر آن‌ها [دوره 4، شماره 7، 1391، صفحه 5-5]
 • نیلی پور طباطبایی، سید اکبر تحلیل تاثیر سکوت سازمانی بر اثربخشی کار گروهی با نقش میانجی هویت سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان) [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 37-59]
 • نیلفروش زاده، مریم تعیین عوامل شکست اجرای بهبود مستمر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 13-36]
 • نمامیان، فرشید شناسایی و رتبه‌بندی عوامل ارزیابی شناختی مؤثر بر تنوع‌طلبی خرید خدمات بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک صادرات، شعبات غرب تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 179-204]
 • نوری، روح الله بررسی نیازهای دانشجویان از سیستم مدیریت ارتباط با دانشجویان(SRMS) مورد مطالعه: دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [7.1، شماره 27، 1386، صفحه 81-104]
 • نوری، علی مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی ؛مورد مطالعه: هتل پنج ستاره‌ی پارس [دوره 2، شماره 38، 1389، صفحه 13-34]
 • نوری، مهری بررسی ساختار سازمانی گمرکات استان مازندران و تبیین الگوی مناسب [4.1، شماره 16، 1383، صفحه 13-36]
 • نوری پور، نیما طراحی مدل کسب و کارهای شبکه پخش موادغذایی فاسد شدنی با بکارگیری VANET (مطالعه موردی موسسه پروتئین بانک مازندران) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 209-233]
 • نورنژاد ونوش، وحید بررسی رابطه بین استراتژی ها، توانمندسازها و قابلیت های فرایند مدیریت دانش با توانمندسازی کارکنان [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 3-3]
 • نوروززاده، فاطمه یکپارچه سازی رویکردهای مدیریت زنجیره تامین در قالب زنجیره تامین لارج با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت سایپا [دوره 7، شماره 14، 1394، صفحه 113-134]

و

 • واثق، بهاره بررسی ارتباط اقدامات مدیریت منابع انسانی با کیفیت خدمات و نقش میانجی رفتارهای خدمتی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 63-88]
 • وارسته، حامد بررسی تأثیر استراتژی‌های لجستیک بر رقابت‌پذیری شرکت‌های تولیدی با تأکید بر نقش تعدیلگری اثربخشی خدمت مشتری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 627-648]
 • واعظی، حکیمه عوامل مؤثر برشکل‌گیری رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 138-163]
 • وحدتی، حجت احساس مثبت نسبت به کار و تعهد کاری پل ارتباطی بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد وظیفه ای.(مورد مطالعه : دانشگاههای دولتی) [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 5-5]
 • ودادی، احمد طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 459-482]
 • وردی‌نژاد، فریدون بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی‌کارکنان مطالعه موردی :سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی [6.1، شماره 23، 1385، صفحه 129-150]
 • ورمقانی، مریم خلق مزیت رقابتی: واکاوی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل‌گری نوجویی سبز در شرکت‌های صنعتی [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 129-152]
 • ویشلقی، مهدیه مدل سازی صلاحیت سیاسی مدیران سازمان های دولتی با استفاده از روش ساختاری تفسیری [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 535-558]
 • وظیفه دوست، حسین ارائه چارچوب عوامل موثر بر خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های آنلاین از دیدگاه کارآفرینان با رویکرد کیفی [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 347-373]
 • وقارموسوی، مجید بررسی تاثیر بهره برداری از موقعیت حفره ساختاری کارگزاری در شکل گیری کارآفرینی سازمانی در کسب وکارهای دارای الگوی ارتباط شبکه‌ای [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 13-35]
 • وکیل الرعایا، یونس طراحی مدل فراترکیب پیشران های استراتژی بازاریابی نوستالوژیک [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 105-128]
 • ولی پور پرکوهی، سحر تبیین روابط علی عوامل مؤثر در انتخاب تأمین کننده تاب آور [دوره 9، شماره 18، 1396، صفحه 89-114]
 • ولی پور خطیر، دکترمحمد طراحی سیستم خبره فازی برای تحلیل شکست‌های فرایند خرید در بیمارستان‌ بوعلی ساری [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 123-146]
 • ولی پور خطیر، دکترمحمد تحلیل شکاف فناوری صنعت فولاد ایران با کشورهای منتخب از منظر بهره وری [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 87-114]
 • ولی پور خطیر، محمد واکاوی ابعاد و مفاهیم اقتصاد چرخه ای مبتنی بر روش فراترکیب [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 231-272]
 • ولیپور خطیر، محمد شناسایی و اولویت بندی فعالیت های زنجیره تامین پایدار مبتنی بر مالتی گراندد تئوری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 575-600]
 • ولیزاده، ثمین شناسایی و سطح‏بندی عوامل موثر بر موفقیت عرضه محصول جدید در یک شرکت تولیدی مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 249-269]

ه

 • هادی تبار، جواد ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 35-58]
 • هادیزاده مقدم، اکرم بررسی تطبیقی کیفیت خدمات بانکداری دولتی و بانکداری خصوصی [8.1، شماره 31، 1387، صفحه 125-146]
 • هاشمی پطرودی، سید حمید مدیریت ریسک‏های برون‏سپاری لجستیک به‏ شرکت‏های طرف سوم به کمک نقشه شناختی فازی (FCM)، خانه کیفیت (HOQ) و برنامه ریزی ریاضی چندهدفه [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 603-625]
 • هاشمی نسب، سیدمحمدحسین عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای صادراتی استان مازندران- بارویکرد پیچیدگی اقتصادی [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 513-533]
 • هدایتی، علی مفهوم‌پردازی مدل بومی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در آموزش عالی ایران [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 39-66]
 • هدایتی ولوکلا، آتنا نقش میانجی مدیریت دانش در رابطۀ بین فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 113-136]
 • همایون فر، مهدی تبیین نقش میانجی نوآوری در رابطه مدیریت دانش‌ و مزیت رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد شبکه عصبی و مدل‌سازی معادلات ساختاری [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 43-69]
 • همایون فر، مهدی طراحی مدل یکپارچه به منظور ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان ناب و چابک صنعت خودرو با رویکرد ترکیبی دلفی فازی، سوارا و آراس [دوره 15، شماره 29، 1402، صفحه 201-229]
 • همتیان، هادی طراحی و تبیین مدل شایستگی مدیران ارشد بانک های دولتی با تاکید بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 61-87]
 • همتی نوعدوست گیلانی، مهناز مدلسازی ساختاری تفسیری راه کارهای پذیرش مدیریت دانش در زنجیره تأمین صنایع چینی‌آلات بهداشتی [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 111-136]
 • هندیجانی، رزا مدل ارزیابی کاربردپذیری اینترنت‌بانک کاربر-محور [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 411-438]
 • هنرمند عظیمی، مرتضی شناسایی و سطح‏بندی عوامل موثر بر موفقیت عرضه محصول جدید در یک شرکت تولیدی مواد غذایی [دوره 13، شماره 25، 1400، صفحه 249-269]
 • هویدا، رضا بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 103-118]

ی

 • یاوری، زهرا بخش بندی چند معیاره بازار برای مشتریان عمده یک شرکت فولاد سازی در ایران با استفاده ازعناصر ارزش پیشنهادی [دوره 7، شماره 13، 1394، صفحه 5-5]
 • یحیی‌زاده‌‌فر، محمود بررسی رابطة تورم و بازده واقعی سهام در ایران «یک تحلیل تجربی 1370-1375» [2.1، شماره 5، 1381، صفحه 99-128]
 • یحیی زاده فر، محمود ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 40، 1389، صفحه 157-178]
 • یحیی زاده فر، محمود اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران [7.1، شماره 25، 1386، صفحه 97-120]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی تاثیرگرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 8، 1391، صفحه 4-4]
 • یحیی زاده فر، محمود پیش بینی سیگنال معاملات سهام با استفاده از شبکه های پتری رنگی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بازار بورس تهران) [دوره 11، شماره 21، 1398، صفحه 205-227]
 • یحیی زاده فر، محمود تبیین روابط علی- معلولی عوامل موثر برتوسعه ظرفیت نوآوری در فرارسی فناورانه صنایع غذایی منتخب ایران با رویکرد دنپ [(مقالات آماده انتشار)]
 • یدالهی فارسی، جهانگیر تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب و کارهای خانوادگی و غیر خانوادگی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 97-122]
 • یزدانی، حمیدرضا شناسایی گوناگونی ارزش‎های کاری مبتنی بر تفاوت نسل‎ها در محل‎کار [دوره 8، شماره 16، 1395، صفحه 163-188]
 • یزدان پناه، احمد علی عارضه یابی و ارائه مدل مفهومی زنجیره تولید فیلم های تلویزیونی با استفاده ازمدل مرجع ارزش [دوره 8، شماره 15، 1395، صفحه 137-160]
 • یزدان شناس، مهدی نقش‌های علّی و میانجی مدیریت استراتژیک منابع انسانی و گرایش به کارآفرینی در عملکرد شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 12، شماره 24، 1399، صفحه 103-132]
 • یزدخواستی، علی طراحی فرآیند چرخش بنگاه‌های کوچک و متوسط در مرحله افول (مورد مطالعه: شرکت های فعال در صنعت مواد غذایی) [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 151-184]
 • یساری، مریم شناسایی ابعاد انکوباتورهای دانشگاهی در دانشگاه های نسل سوم [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 483-512]
 • یعقوبی، سوسن تاثیر استراتژی های تجاری بر افشای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها [دوره 10، شماره 19، 1397، صفحه 121-145]
 • یعقوبی، علیرضا طراحی الگوی اشتیاق کاری کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 14، شماره 28، 1401، صفحه 459-482]
 • یعقوبی، مهدی امنیت شغلی و مدیریت سود [6.1، شماره 21، 1385، صفحه 83-104]
 • یعقوبی، نورمحمد ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB [دوره 1، شماره 36، 1388، صفحه 131-154]
 • یعقوبی، نور محمد بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین [دوره 1، شماره 33، 1388، صفحه 119-144]
 • یوسف بروجردی، راضیه تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 11، شماره 22، 1398، صفحه 35-55]
 • یوسفی زاد، امیر بررسی و خوشه‌بندی مشتریان، بر اساس مدل RFM و طراحی الگویی برای ارائه خدمات به مشتریان کلیدی [دوره 10، شماره 20، 1397، صفحه 175-198]
 • یوسفی طوین، سمیه مدل قصد کارآفرینی با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 27، 1401، صفحه 601-625]
 • یوسفلی، امیر سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]
 • یوسفلی، زهرا سیستم استنتاج سلسله مراتبی فازی برای ارزیابی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی مدیریت استعداد [دوره 9، شماره 17، 1396، صفحه 105-128]